Start Omhoog

Kamervragen

De Stentor 17 februari 2006


Groenlinks gaat minister Verdonk van integratie vragen stellen over de gang van zaken rond Mustafa Kaba. Marijke Vos van die partij vindt het onacceptabel dat kinderen in Vreemdelingenbewaring worden opgesloten.  

Vos: ‘In dit geval gaat het zelfs om een periode van inmiddels zeven maanden en het einde is nog niet in zicht. Ik heb al eerder een motie ingediend die vraagt om te stoppen met het opsluiten van kinderen in vreemdelingenbewaring. De situatie van Mustafa Kaba is naar mijn mening in strijd met het Verdrag van de Rechten van het kind, ook door Nederland ondertekend. Volgens dit verdrag is opsluiten alleen als uiterste noodmiddel gerechtvaardigd, als er geen enkele andere oplossing is en absolute noodzaak tot vasthouden. En daar is hier geen sprake van. Mustafa zou met zus en moeder in een gewoon asielzoekerscentrum kunnen worden geplaatst, met intensiever toezicht dan normaal.’