Start Omhoog

Welkom bij de Raad van Kerken

Handtekeningenactie “Vreemdelingengevangenis geen plek voor kinderen” van start

 

Ruim tweehonderd mensen kwamen zondag 15 januari naar de Janskerk in Utrecht voor de oecumenische gebedsdienst die de Raad van Kerken in Nederland organiseerde voor het werk van de kerken ten behoeve van vluchtelingen in ons land. Na afloop gaf algemeen secretaris ds. Ineke Bakker het startsein voor een handtekeningenactie. Met de actie wil de Raad er bij de overheid voor pleiten dat kinderen niet langer in detentiecentra voor vreemdelingen worden opgesloten. Kardinaal Simonis en ds. B. Plaisier zetten als eersten hun handtekening.

Met de gebedsdienst in de Janskerk wil de Raad van Kerken de zorgen van vluchtelingen en van allen die bij hen betrokken zijn, in gebed aan God voorleggen. Volgens algemeen secretaris ds. Ineke Bakker is “er een sluipende verharding en verkilling gaande, waardoor Nederland langzamerhand een ongastvrij land is geworden, een land met een vaak hardvochtig vreemdelingenbeleid, met gezinnen op straat, met getraumatiseerde asielzoekers zonder hulp. (…) Een van de meest schrijnende misstanden in ons land is dat er kinderen en jongeren in vreemdelingendetentie zitten. Hier worden grenzen overschreden die niet overschreden mogen worden.”

De handtekeningenactie van de Raad van Kerken wordt gesteund door een groot aantal maatschappelijke organisaties, waaronder Amnesty International en Unicef Nederland. De actie loopt tot 10 juni a.s.

 

Start Omhoog