Start Omhoog

Citaten uit

Generalisaties van Wilders zijn gevaarlijk

Nederland is een immigratieland, of we dat nu willen of niet

Gerard te Meerman, NRC 26 juli 2005

Mensen als Geert Wilders en de terroristen dragen er in aanzienlijke mate aan bij dat het maatschappelijk klimaat verhardt, meent Gerard te Meerman.

Geert Wilders kan het niet laten om de islam en degenen die deze godsdienst aanhangen over één kam te scheren (Opiniepagina, 22 juli). Zijn oproepen om de immigratie geheel te stoppen, hebben er mede toe geleid dat het deze groep wel duidelijk is geworden dat ze in de huidige Nederlandse samenleving niet bepaald hoort tot een groep waar we achteraf blij mee zijn.

[... ...] 

Het is uiterst gevaarlijk om de bevolkingsgroepen waaruit de geweldplegers voortkomen, in hun geheel als een soort vijfde colonne af te schilderen, zoals Wilders en consorten iedere keer weer doen.

Burgeroorlogen beginnen altijd met grove generalisaties, waardoor de maatschappelijke temperatuur te hoog oploopt. We schieten er niets mee op om immigranten die zich naar ons inzicht te langzaam integreren als groep, in de hoek te zetten. 

[... ...] 

Mensen als Wilders en de terroristen dragen er in aanzienlijke mate aan bij dat het maatschappelijk klimaat verhardt. Met terroristen kun je moeilijk praten, maar Wilders zou toch moeten snappen dat hij op de verkeerde weg is. Stoppen van de immigratie - die al moeilijk genoeg is - leidt tot onhoudbare toestanden, illegaliteit, frustratie over inbreuken op het privé-leven en afwijzing van de maatschappelijke orde bij de getroffenen. Als je dit soort realiteiten niet kunt zien, ben je blind en deug je niet als politicus.

[... ...] 

Het Canadese systeem zouden wij hier zo kunnen overnemen: het is humaan, het is duidelijk en het werkt: Marokkanen behoren in Canada bijvoorbeeld tot de juist zeer succesvolle immigranten. In een land als Canada wordt met verbazing gekeken naar het kortzichtige Europese immigratiebeleid dat niet heeft willen accepteren dat immigratie nooit tijdelijk is.

[...] 

Politici zoals Wilders negeren opnieuw elementair sociologisch inzicht als ze pleiten voor maatregelen die isolatie, uitsluiting en discriminatie van allochtonen tot gevolg hebben.

Als wij alle vluchtelingen en illegale immigranten duidelijk maken dat zij als immigrant zouden worden geaccepteerd als ze goed Nederlands spreken en een nuttig vak hebben geleerd, zouden ze de lange tijd die een asielaanvraag duurt gebruiken om iets nuttigs te doen. Dat kan door zich als immigrant te kwalificeren, in plaats van te wachten op een verblijfstitel als vluchteling die geen eisen stelt, maar die een bijna permanente onzekerheid inhoudt. Het zou ons de belachelijke scènes besparen die iedere keer ontstaan wanneer wij weer eens een vluchteling willen uitwijzen die inmiddels in no time zowel de taal spreekt als een beroepskwalificatie heeft verworven.

Nederland is een immigratieland, of we dat nu willen of niet.

[...]

 

Start Omhoog