Start Omhoog

Citaten uit

Halsema rekent eindelijk af met oude vormen en gedachten

Trouw 14 november 2005

Met een nieuwe visie op de verzorgingsstaat komt GroenLinks eindelijk inhoudelijk in beweging. Dat is verheugend. Stilstand in het denken heeft tot gevolg dat het speelveld aan anderen wordt overgelaten. GroenLinks liep de afgelopen jaren weliswaar met veel misbaar te hoop tegen het beleid van de kabinetten-Balkenende, maar deze oppositie kenmerkte zich door versleten retoriek. Zij kwam niet voort uit een overtuigend en doordacht alternatief.

Die lacune was niet onbegrijpelijk. Na de burgerrevolte van 2002 verkeerden vooral de linkse partijen in onzekerheid over hun rol. Dat gold bij uitstek voor GroenLinks, dat in de afgelopen decennia als enige de multiculturele samenleving als ideaal heeft uitgedragen en als gevolg van de opstand haar leider, Paul Rosenmöller, kwijtraakte.

[...]

Halsema heeft zich van begin af aan onder etiketten als 'links-liberaal' en 'vrijzinnig links' opgeworpen als hoedster van de erfenis van de culturele revolutie in de jaren zestig. Dat leidde niet alleen tot ongeremde lofzangen op de verworven vrijheden in die periode, maar ook tot een krampachtige omarming van de brede verzorgingsstaat. Uit het het manifest 'Vrijheid eerlijk delen' blijkt dat een kritische herwaardering op gang is gekomen.

[...]

Het getuigt van moedig leiderschap dat Halsema over haar schaduw heen springt en erkent dat de verzorgingsstaat gebreken vertoont en de vrijheid en participatie van burgers belemmert. Dat is voor GroenLinks een radicale omslag, die de conserverende partij weer interessant kan maken.

 

Start Omhoog