Start Omhoog

Citaten uit

GroenLinks pleit voor ’linkse’ hervorming verzorgingsstaat

Lex Oomkes, Trouw 12 november 2005

De verzorgingsstaat in zijn oude vorm heeft ook voor GroenLinks afgedaan. De partij is tot de conclusie gekomen dat het stelsel van uitkeringen en arbeidsmarktregelingen de ongelijkheid niet vermindert. Kansarmen worden ’verzorgd’, maar hun kans op vrijheid wordt er niet groter op.

Femke Halsema nam vorige maand in het boek ’Vrijheid als ideaal’ de verzorgingsstaat al op de korrel als ’toenemend staatspaternalisme’. In het boek kondigde zich een ideologische doorbraak aan in het denken van GroenLinks over sociale zekerheid. Gisteren publiceerde Halsema samen met haar fractiegenote Ineke van Gent een uitwerking van die nieuwe visie.

Centraal staat de constatering dat de huidige arrangementen degenen die afhankelijk zijn van sociale zekerheid in dat stelsel gevangenhouden. Halsema pleit ervoor het uitgangspunt van inkomenszekerheid te relativeren. De individuele vrijheid moet centraal staan.

[...]

 ,,Meer dan nu moet links aanvaarden dat de huidige verzorgingsstaat de ongelijkheid onvoldoende vermindert. Gelijkwaardige participatie op de arbeidsmarkt en in het maatschappelijk leven worden te weinig bevorderd”,
aldus Halsema en Van Gent.

[...]

Met meer conservatieve critici wordt het pleidooi gedeeld dat betaalde arbeid bijdraagt aan zelfverwerkelijking. In dat verband wil ook GroenLinks bijvoorbeeld de duur van de werkloosheidsuitkering bekorten en dient eigenlijk niemand langer dan een jaar afhankelijk te zijn van een uitkering (na een jaar dient de overheid werk aan te bieden).

Tegelijkertijd is arbeid niet alleen zaligmakend en dient de overheid in verzorgingsarrangementen meer mogelijkheden te scheppen langere tijd verlof te nemen. Bij een herziening van de verzorgingsstaat passen kleinere inkomensverschillen, vinden de twee kamerleden. Hoge inkomens moeten meer gaan betalen. Het levert GroenLinks het geld op voor een andersoortige verzorgingsstaat, die, aldus Halsema en Van Gent, eerder duurder dan goedkoper zal zijn dan de huidige.

Voorstellen voor ’Vrijheid eerlijk delen’ volgens GroenLinks

Een hoger belastingtarief voor inkomens boven 100000 euro. Afschaffen volledige belastingaftrek voor grote hypotheken en hoge pensioenen.
 

Kinderbijslag afhankelijk van de hoogte van het inkomen.
 

Hogere beurzen voor studenten en studiebelasting voor afgestudeerden.
 

Arbeidskorting in inkomstenbelasting omhoog voor lage inkomens en afnemend naarmate inkomen hoger is. Dit leidt tot hoger netto-minimumloon, terwijl bruto-minimumloon omlaag kan.
 

Ouderen met hoger inkomen betalen mee aan AOW. Pas volledige AOW-uitkering na 40 jaar betaald werk. Flexibele pensioenleeftijd.
 

Afschaffen hogere successierechten voor kleinkinderen.
 

Werknemers moeten soepeler ontslagen kunnen worden. Eerder recht op WW-uitkering. Hogere WW-uitkering, maar wel korter.
 

Recht op werk: na een jaar werkloosheid moet overheid baan aanbieden tegen het minimumloon of een budget om zelf weer aan de slag te komen.
 

Soepeler omgang met arbeidsmigratie. Nederland heeft buitenlandse werknemers nodig door vergrijzing.
 

Levensloopregeling afschaffen. In plaats daarvan een wettelijk recht op tussentijds verlof.
 

Overheid betaalt kinderopvangvoorzieningen en recht op flexibele werktijden en thuiswerk.

 

Start Omhoog