Start Omhoog

Citaten uit

 Duizenden sterven eerder door fijn stof

Sanne ten Hoove, De Volkskrant, 11 mei 2005

DEN HAAG - Milieuvervuiling leidt waarschijnlijk tot veel meer ziekte en sterfte dan tot nu werd aangenomen. De kans is reëel dat in Nederland achttienduizend mensen tien jaar eerder sterven door het inademen van fijn stof.

[...]

Het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) waarschuwde gisteren voor de gezondheidseffecten van fijn stof. Wie langdurig wordt blootgesteld leeft niet alleen korter, ook de levenskwaliteit kan door ziekte en ongemak flink verminderen. ‘We willen een waarschuwing afgeven’, zei MNP-directeur Van Egmond bij de presentatie van de Milieubalans, de jaarlijkse evaluatie van het Nederlandse milieubeleid. [...] 

[...] Tot nu toe werd aangenomen dat jaarlijks ongeveer vijfduizend personen overlijden door het inademen van fijn stof.

[...]

[... A]an de helft van alle Brusselse milieurichtlijnen kan Nederland in 2010 waarschijnlijk niet voldoen. Staatssecretaris Van Geel van Milieu bezweert echter dat het niet zover komt. Het kabinet komt ‘gewoon met extra beleid’, zei hij gisteren.

[... ...]

Volgens het MNP is het logisch dat de ‘stadstaat’ Nederland harder moet werken om de milieudoelen te halen. Geen enkel ander Europees land is zo dicht bevolkt en bebouwd. Automatisch worden per vierkante kilometer meer vervuilende stoffen uitgestoten. Daar komt bij dat Nederland relatief veel last heeft van vervuiling uit het buitenland. Bovendien eist Nederland als enige land in Europa dat bouwprojecten aan de Europese regels voor luchtkwaliteit voldoen. Daardoor keurt de Raad van State doorlopend nieuwe snelwegen, woonwijken en bedrijventerreinen af.

 

Start Omhoog