Start Omhoog

Citaten uit

Zonder Vinex-wijken was er nog meer autoverkeer geweest

Trouw, 17 juni 2005

De Vinex-wijken moesten door hun ligging, hun voorzieningen en de aanwezigheid van goed openbaar vervoer, het autoverkeer terugdringen. Dat is aardig gelukt.

Die verrassende conclusie trekt het Ruimtelijk Planbureau in de nieuwe studie 'Nieuwbouw in beweging'. Het heersende beeld van Vinex-wijken is: slecht openbaar vervoer, zodat de bewoners op hun auto aangewezen blijven. Daarmee lopen ze al in hun eigen wijk vast omdat er te weinig uitvalswegen zijn gepland, en vervolgens staan ze stil op de snelweg langs de wijk.

[...]

Van de 440.000 Vinex-huizen die tussen 1995 en 2003 zijn gebouwd, staan er maar liefst 150.000 in oude delen van de stad. De mensen die hier wonen, blijken relatief weinig de auto te gebruiken. Ze hebben trams, bussen en treinen voor het grijpen, en een keur van stadse voorzieningen. Het Vinex-beleid om de automobiliteit in te dammen, blijkt hier redelijk geslaagd.

Dat ligt anders voor de bekende grote Vinex-wijken aan de randen van de steden. De vele jonge mensen die hier wonen, hebben relatief vaak kinderen, een hogere opleiding en een baan. Zij reizen wat af - en liefst met de auto. Dat komt niet zozeer door gebrekkig openbaar vervoer. [...]

[...] ,,Het zijn gewoon echte automensen.''

Ook al valt het effect van het Vinex-beleid op het autogebruik in deze wijken tegen, ze scoren nog altijd beter dan andere nieuwbouwwijken. Gecombineerd met de gunstige resultaten in de binnensteden, valt voor het Ruimtelijk Planbureau de balans uiteindelijk positief uit: zonder het Vinex-beleid zou het autoverkeer de afgelopen jaren sterker zijn gegroeid.

 

Start Omhoog