Start Omhoog

Citaten uit

Kabinet investeert honderden miljoenen in schonere lucht

ANP & De Volkskrant, 17 juni 2005 

DEN HAAG - Nog voor de zomer heeft het kabinet honderden miljoenen euro's op tafel gelegd voor extra maatregelen tegen vuile lucht. Den Haag hoopt zo de Europese Commissie te vermurwen, omdat Nederland met het bestaande beleid niet aan de strenge Europese normen voor schone lucht kan voldoen.

Het hele bedrag komt uit de extra aardgasbaten. De ministerraad besloot vrijdag deze zogenoemde FES-gelden in te zetten voor een betere luchtkwaliteit. Het geld is bijvoorbeeld bedoeld voor het subsidiëren van de installatie van roetfilters in bestaande vrachtwagens, bestel-, personenauto's en diesellocomotieven.

Volgens de in de BOVAG samenwerkende autobranche en ook Stichting Natuur en Milieu is het geld bij lange na niet genoeg. [...] Staatssecretaris Van Geel (Milieu) zei vrijdag dat de regeling niet kostendekkend is.

Het is de bedoeling dat dieselrijders ‘iets’ meebetalen. ‘De individuele burger kan dan zelf iets doen voor het milieu.’ Maar BOVAG-medewerker Bingen ziet dat niet gebeuren.

‘Geen automobilist heeft honderden euro's over voor zo'n filter. Dat geld steekt ie liever in een stereo.’

Per 1 januari 2007 moeten alle nieuwe auto's voorzien zijn van een roetfilter, besloot het kabinet eveneens. [...]

Minister Peijs (Verkeer) bekijkt met dat doel of op de vier rondwegen rond de grote steden versneld een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur ingevoerd kan worden. Dat zou dan al in 2007 moeten gebeuren.

[...]

Met het besluit van vrijdag meegerekend trekt het Rijk tussen 2005 en 2015 in totaal 800 miljoen euro uit om de luchtvervuiling te lijf te gaan. In de Nota Mobiliteit is 300 miljoen euro voor deze maatregelen gereserveerd voor de jaren 2010-2015.

Het kabinet wil met de maatregelen aan Brussel laten zien dat het er alles aan doet om de lucht schoner te maken. Nederland wil zo een ‘steviger positie’ verkrijgen om te onderhandelen over de Europese normen.

Op veel plekken in Nederland zit meer fijn stof en koolstofdioxide in de lucht dan de Europese normen toestaan. De druk om deze problemen op te lossen, is hoog. De aanleg van enkele spitsstroken is hierdoor al opgeschort. De Raad van State floot het kabinet terug.

Van Geel kondigde aan dat half juli een nieuw voorstel aan de hoogste bestuursrechters wordt voorgelegd dat wel ‘zo dicht mogelijk’ ligt bij hun eisen. Concreet betekent dat Nederland niet meer ‘1 op 1’ in bouw- en verkeersplannen rekening houdt met de milieueffecten.

‘Het blijft sappelen’, reageerde PvdA-Tweede-Kamerlid Samsom. Hij hamerde er opnieuw op dat de dieselaccijns omhoog moet om echt effect te sorteren. GroenLinks-Kamerlid Duyvendak (‘te weinig en te laat’) is zo teleurgesteld dat hij nog voor het zomerreces een spoeddebat wil over zulke aanvullende maatregelen.

 

Start Omhoog