Start Omhoog

Citaten uit

Landelijk parket worstelt met het gevaar van het denken

Door onze redacteur Steven Derix, NRC 28 juli 2005

Zijn de ideeën van de Hofstadgroep strafbaar? Het OM worstelt ermee.

,,Misschien zijn bepaalde ontwikkelingen in het denken wél strafbaar.''

Officier van justitie Koos Plooy houdt wel van moeilijke zaken, zo zei hij gisteren in de late uren van de derde pro forma zitting van het Hofstadproces in Rotterdam.

[... ... ... ...]

In hun betoog probeerden Plooy en Van Dam de terroristische organisatie mét B. verder in te kleuren. Daarbij namen ze hun toevlucht tot een ideologische schets van de groep die soms leek op een college islamitische theologie.

Zo stelde Van Dam dat het bindmiddel van de groep werd gevormd door het Arabische begrip tawheed, ,,de strikte leer van de eenheid van Allah, die volledige onderwerping aan de gehoorzaamheid aan menselijke wetten en instellingen uitsluit''. Door zich te scholen en te verdiepen in deze leer kwamen de verdachten tot de overtuiging dat ketters en ongelovigen ,,een gevaar vormen voor de moslims en moeten worden gedood'', zei Van Dam.

Het was een bepaald ongewone omschrijving van 'het oogmerk om terroristische misdrijven te plegen.'

,,Dergelijke dingen hebben we sinds de Spaanse inquisitie niet meer gehoord'', sneerde advocaat Bart Nooitgedagt aan het einde van de dag.

Volgens hem raakt de zaak tegen de Hofstadgroep aan de grondslagen van de samenleving. Ook zijn collega-advocaten stelden het steeds weer: het kan niet verboden zijn om bepaalde dingen te dénken, hoe abject die denkbeelden ook mogen zijn.

Soms leken de officieren even te wankelen onder dit ethisch reveil. Vooral Plooy liet soms blijken hoe het parket zelf ook met de materie geworsteld heeft. De nieuwe wetgeving (waarin bijvoorbeeld 'samenspanning' is strafbaar gesteld) heeft de nadrukkelijke bedoeling om éérder ingrijpen van justitie mogelijk te maken.

,,Misschien zijn bepaalde ontwíkkelingen in het denken wél strafbaar'', zei hij.

[...]

 

Start Omhoog