Start Omhoog

Citaten uit

'Samen vechten tegen de politieke islam'

Voorman Turken pleit voor links-liberale minderhedenpartij

Wubby Luyendijk, NRC 16 februari 2005

Er moet een linkse minderhedenpartij komen, vindt de voorzitter van de Samenwerkende Turkse Organisaties.
,,De orthodoxe moslims zetten Nederland naar hun hand.''

[...]

,,Het minderhedendebat in Nederland wordt gedomineerd door rechtse en religieus-orthodoxe organisaties. De lijn van inspraak is gebaseerd op etniciteit en religie, niet op emancipatie, terwijl dat de kernwaarde is van de Nederlandse rechtsstaat. [...]
Het leidt ertoe dat beleidsmakers inmiddels denken dat alle minderheden moslim zijn en alle moslims orthodox. En voor het gemak worden de links-liberale Turken in Nederland beschouwd als onderdeel van het blok conservatieve orthodoxen. Nou, daar passen wij voor. Dat doet geen recht aan onze wortels, onze areligieuze standpunten, en het gaat voorbij aan de discussie die we met het conservatieve blok moeten voeren over hun eigenlijke agenda.''

Welk blok?

,,Ik bedoel de Stichting Islam en Burgerschap, het Contactorgaan Moslims en Overheid en de Nederlandse tak van Milli Görüş [*] Door hun inspraak vragen we bij elk minderhedenonderwerp: hoe denken gelovigen? Daarmee is in feite het minderhedenbeleid geďslamiseerd en het bizarre is: gestimuleerd door de overheid.''

[Deze naam wordt consequent verkeerd gespeld in de media: de s is een s met een komma eronder: ş. De html tag hiervoor is < &#351; >. Tegenwicht.]

Begin vorige eeuw heeft verzuiling bijgedragen aan emancipatie.

,,Nu niet. Integendeel: de emancipatie van minderheden loopt vast en aan de wortels van de rechtsstaat wordt geknaagd. Want de orthodoxe moslims zetten Nederland naar hun hand. 
[... W]e zoeken de kern van elk conflict met minderheden in de islam.''

Wat is daar erg aan?

,,Minderheden die zich niet laten voorstaan op hun geloof hebben geen stem, worden niet uitgedaagd mee te praten en raken zo buitengesloten, met als gevolg dat onze aanstormende intellectuele elite Nederland verlaat en de orthodoxen aan invloed winnen. Maar er is nog iets. Een beleidsmaker die debatteert langs religieuze lijnen ondermijnt het respect voor de rechtsstaat. Als je voor eerwraak de oorzaak zoekt in het geloof, mis je doel. Dat debat ontaardt in interpretaties van heilige boeken en de vertaalslag naar het nu, waarbij de beleidsmaker aan het kortste eind trekt. Want dat maakt deel uit van het orthodoxe programma."

[...]

Wat kan een links-liberale minderhedenpartij hieraan veranderen?

,,Links-liberale minderheden staan pal voor emancipatie. We willen gaan strijden voor gelijkheid van man en vrouw, voor vrijheid van meningsuiting, voor solidariteit. Wij vinden dat je de verworvenheden van de rechtsstaat moet inzetten tegen de politieke islam. Dus als je je niet uitspreekt tegen eerwraak, kan je beter vertrekken. Als het gaat om emancipatie zit er in feite geen millimeter verschil tussen de opvattingen van links-liberale minderheden en de autochtone Katendrechters op Rotterdam-Zuid. Het zou juist ijzersterk zijn dat natuurlijke bondgenootschap in te zetten.''

Waarom zoekt u dan geen aansluiting bij de linkse partijen?

,,Dat is onze eerste keus. Maar de afgelopen vier jaar bleek dat de PvdA en GroenLinks ons geluid niet oppikken.''

[...]

,,Linkse partijen hadden samen met vakbonden in de jaren zestig en zeventig de gastarbeiders moeten helpen emanciperen door te wijzen op gemeenschappelijke waarden als solidariteit, verdraagzaamheid en de noodzaak om andere groepen te helpen. Dan hadden ze orthodoxe groepen andere oriëntatiepunten kunnen bieden dan orthodoxie en islam. 
[...]

Toch zaten er nog nooit zoveel allochtonen in de Tweede Kamer.

,,Ja. Er zijn veel minderheden die binnen een politieke partij actief zijn. Maar dat wil niet zeggen dat zij de gevoelens en gedachten van links-liberale migranten vertolken. En dat wil ook niet zeggen dat zij het debat verlossen van de religieuze en etnische reflexen waarin we nu elke keer weer verstrikt raken. Dat moet een links-liberale minderhedenpartij doen.''

[....]

 

Start Omhoog