Start Omhoog

Enkele citaten uit

Rechters kritiseren terreurplan kabinet

Wegens aantasting strafrechtspleging

Joost Oranje, NRC 11 februari 2005


Rechters zijn zeer bezorgd over de kabinetsplannen om terrorisme via het strafrecht aan te pakken. Prominente rechters voorzien aantasting van de strafrechtspleging en van de vrijheden van het individu.

Het is ongebruikelijk dat leden van de rechterlijke macht zich openlijk uitspreken in een wetgevingsproces. Maar de maatregelen zijn volgens enkele vooraanstaande rechters zó ingrijpend dat zij zich in het debat moeten mengen.

G. Corstens, raadsheer bij het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, zegt morgen in het Zaterdags Bijvoegsel van NRC Handelsblad dat 

,,er ingrijpend aan de structuur van het strafproces wordt gemorreld, waarbij het hele bouwwerk gaat wankelen''.

Hij noemt de maatregelen ,,een heel gevaarlijk pakket'' waarin de politiek ,,erg aan het doordraven is''. Bovendien komt de verhouding tussen politiek en rechterlijke macht ,,enorm op scherp te staan''.

Hij voorziet dat rechters ,,de zwartepiet krijgen'' als zij verdachten op vrije voeten stellen op grond van het Europese mensenrechtenverdrag. Dit stelt zware eisen aan het opleggen van voorlopige hechtenis. In de plannen van het kabinet hoeven er maar relatief lichte verdenkingen te zijn om iemand tot twee jaar vast te houden.

Ook vice-president F. Bauduin van de Amsterdamse rechtbank noemt de wetsvoorstellen ,,heel erg zorgelijk''. 

[...]

De plaatsvervangend president van Amsterdamse rechtbank, J. Peeters, zei vanmiddag bij de installatie van enkele officieren van justitie over de terreurplannen van het kabinet dat 

,,de verworvenheden van twee eeuwen rechtsontwikkeling op de tocht staan en grondrechten worden aangetast''. Net als andere rechters benadrukt Peeters niet tegen antiterreurmaatregelen te zijn, maar wel tegen de ,,grote verbouwing van het strafrecht.''

[...]

Raadsheer Corstens, die zijn kritiek vandaag tevens in het Nederlands Juristenblad uit, wijst er ook op dat de overheid geneigd is haar bevoegdheden op te rekken en dat het instrumentarium van het huidige strafrecht ,,nog lang niet is uitgeëxploreerd''.

 

Start Omhoog