Start Omhoog

Enkele citaten uit

De kinderen werden niet onderzocht

Pieter Kottman, NRC 3 februari 2005

Los van de vraag of Kiki Lamers en haar ex-man schuldig zijn aan de hen ten laste gelegde feiten, lijken de rechtsgang en het arrest aanknopingspunten te bieden voor een succesvol hoger beroep.

[...]

Lamers' oudste zoon werd op 5-jarige leeftijd verhoord, zonder speciale voorzorgsmaatregelen en terwijl het kind nauwelijks Frans sprak. 

[...]

Door deze krant gevraagd om een reactie, zegt de Franse filosoof Ruwen Ogien, hoofd onderzoek bij het wetenschappelijke instituut CNRS, ,,geschokt'' te zijn. 
[...]  
,,[...] duidelijk is dat het hier gaat om zoiets als een misdrijf zonder slachtoffer. Er is althans geen ander slachtoffer dan de moraal en het fatsoen. Erger nog: het gaat om de hoogstpersoonlijke opvattingen daarover van de rechters. Dat is onacceptabel.''

[...] Van enige schade voor de kinderen is nooit rapport uitgebracht. De kinderen zijn zelfs nooit psychologisch onderzocht. De hoofdbeschuldiging is dus een slag in de lucht.

Ook zegt het Hof dat de opsporing lang geduurd heeft omdat er mogelijk sprake was van een internationaal pedofiel netwerk. Kennelijk half ten bewijze daarvan acht het Hof het zinvol te vermelden dat op het erf van het kasteeltje dat het echtpaar bewoonde een auto met diplomatiek nummerbord werd gesignaleerd. 

[...]

Het Hof en, eerder, de rechtbank lijken gesterkt in hun vooringenomenheid [...]

 

Start Omhoog