Start Omhoog

Citaten uit

De toon van de wet

Redactioneel commentaar, NRC 4 augustus 2005

[....] 

Zijn [Minister Donners] wetsvoorstel tot strafbaarstelling van het 'verheerlijken, vergoelijken, bagatelliseren en ontkennen' van internationale misdrijven en terreur is niet alleen overbodig maar ook vaag. Zo'n strafwet kan zodanig worden misbruikt dat mensen die anders denken dan de autoriteiten worden vervolgd.

Er zijn al meer dan genoeg wetten tegen ongeoorloofde uitspraken van mensen. Zo zijn er strafbepalingen tegen opruiing, tegen discriminatie, tegen het aanzetten tot haat en geweld en tegen belediging. Met deze artikelen kunnen mensen die tot terreur (een extreme vorm van verboden geweld) oproepen al worden aangepakt. Dat Donner daar nog een artikel bij wil, kennelijk om de toon van het debat naar zijn inzichten te verbeteren, maakt wantrouwig.

Donners wetsvoorstel is zo ruim geformuleerd dat een debat over de oorzaken van terreur onmogelijk kan worden gemaakt. `Bagatelliseren' betekent volgens de memorie van toelichting op de wet namelijk `de ernst van een misdrijf ontkennen of relativeren'. Er bestaat veel verschil van mening over wat terreur is.

[...]

Er zijn morele en er zijn wettelijke grenzen aan de vrijheid van meningsuiting. Over morele grenzen kan worden gedebatteerd, de wettelijke grenzen moeten worden gerespecteerd. Wie beide soorten grenzen door elkaar haalt, streeft naar een onvrije samenleving. De toon van het debat is minder zorgwekkend dan de toon van dit wetsvoorstel.

 

Start Omhoog