Start Omhoog

Citaten uit

Een moskee voor 3000 euro per gezin

Limburgs bedrijfsleven helpt Marokkanen bij de herbouw van hun geloofshuis

Guido de Vries. NRC Handelsblad 14 april 2008

Na de moord op Theo van Gogh ging een moskee in Helden in vlammen op. Marokkanen in het dorp gaven een positieve draai aan de wederopbouw.

De sober ogende nieuwe moskee in Panningen heet Assalaam - [De] Vrede. Het gebouw heeft een arcade onder zijn minaret en is opgetrokken uit rode bakstenen en zandkleurige stenen. Die steensoorten verbinden Nederland en de Sahara, vertelt Frans Engels, de architect. De opdrachtgever wilde dat het pand integratie zou uitstralen. 

[...] 

De bij de bouw betrokken bedrijven kwamen bijna allemaal uit Helden. Sommige van hen hielden hun rekening laag, zoals architect Engels die van een aangepaste prijs spreekt. De leverancier van het tapijt in de gebedsruimte wilde geen arbeidsloon en de Heldense kunstenaar Petra Verhees bewerkte de ramen kosteloos. 

[...] 

De brand

Op 13 november 2004 ging hun oude moskee in vlammen op, als gevolg van (een nooit opgeloste) brandstichting. Het gebeurde toen Nederland kort na de moord op Theo van Gogh in rep en roer was. 

[...] 

De vrees bestond dat woedende Marokkanen de confrontatie zouden zoeken met Lonsdale-jongeren in Helden. Veel dorpelingen hielden hen verantwoordelijk voor de brand. Maar de Marokkanen beheersten zich. 

[Burgemeester] Kleijngeld vreesde dat zijn dorp in een allochtoon en autochtoon kamp zou worden verdeeld. Maar het tegendeel gebeurde. 

"Het is tragisch, zegt hij nu, dat zoiets afschuwelijks moest gebeuren om de saamhorigheid op gang te brengen."

Er is een Helden van vóór en ná de brand, meent Mohammed Temsamani, één van de Marokkaanse leiders in Helden. 

'Pas na de brand beter contact met elkaar'

"Voor de brand kenden wij de Nederlandse medeburgers niet", zegt de plaatselijke Marokkaanse leider Mohammed Temsamani. "We leefden langs elkaar heen. We hadden ideeën over verbetering van de contacten, maar die kregen pas handen en voeten na de tragedie."

De Assalaam moskee in Helden gaat die vriendschapsbanden versterken. De moskee biedt niet alleen ruimte voor gebed, er worden ook bijeenkomsten gehouden om de verstandhouding tussen de Marokkanen onderling en die met andere bewoners te verbeteren. Bovendien zijn de activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van het isolement van Marokkaanse vrouwen, vult bouwcoördinator Amhaouch aan. 

Hij herinnert er graag aan dat de Marokkanen een positieve draai hebben gegeven aan de ellende rond de brand. 

[... ... ...] 

Vorig jaar kregen Amhaouch en Temsamani beiden een koninklijke onderscheiding voor hun rol na de brand. Bij de uitreiking daarvan zei toenmalig burgemeester Kleijngeld dat het tweetal "een pacificerende rol" speelde na de moskeebrand. In de luwte hebben ze keihard gewerkt om escalatie binnen de Marokkaanse en Turkse bevolking te voorkomen, aldus de burgemeester die sinds juni 2007 in Waalwijk werkzaam is. 

Na het officiële gedeelte gaf half Helden afgelopen zaterdag acte de présence bij het gemoedelijke open huis. Temsamani: 

"Het is ónze moskee, dat hoor je hier in Helden de allochtonen én de autochtonen zeggen. Is dat niet prachtig?"

Start Omhoog