Start Omhoog

Citaten uit

De islam wordt hier gezien als bedreiging'

Fractieleider Bert Cremers (PvdA) over de Rotterdamse islamdebatten

Gretha Pama, NRC Handelsblad 6 april 2005

Het laatste Rotterdamse islamdebat wordt vanavond gehouden onder veel officiële belangstelling. Maar de Rotterdamse PvdA is niet enthousiast.

[... ... ... ...]

[... U] was vanaf het begin sceptisch?

,,Ja. Niet omdat er debatten worden georganiseerd over de problemen rond integratie. Dat is goed, want die problemen zijn er. Maar wel omdat de problemen worden opgehangen aan een godsdienst. Als je dat doet, zeg je tegen mensen dat een wezenlijk deel van hun identiteit de oorzaak is van de problemen. Je theologiseert de problemen en geeft een collectief de schuld. Dat is onterecht. En je kunt het ook omdraaien. De meeste allochtonen in deze stad zijn niet-moslim. Gaan die debatten dan niet over hen?''

Wat vindt u het resultaat van de debatten?

,,Ik denk dat het college niet het vertrouwen heeft geschapen dat ze ergens toe leiden. Er worden straks afspraken gemaakt, ja. Maar wie gaat zich daaraan houden? Het is eerder omgekeerd. De opzet van de debatten is confronterend: ik zeg wat ik van jou vind en jij zegt wat je van mij vindt. Over die wederzijdse opvattingen is nu meer duidelijkheid. Dat is winst. Maar leidt het ook tot toenadering?''

De debatten worden goed bezocht, tweederde van het publiek bestaat uit moslims. Hoe verklaart u dat?

,,Dat komt denk ik doordat die moslims staan voor hun identiteit. Die willen ze graag uitdragen. En het is natuurlijk positief dat daar een podium voor is gecreëerd. Daar is kennelijk behoefte aan. Het is ook goed georganiseerd. Maar dat is ambtelijk. Politiek zijn er steeds voetzoekers geweest: diverse uitspraken tegen de islam en tegen moslims. Het college heeft een dubbele boodschap uitgezonden: wij willen met jullie praten want we vinden jullie een probleem.''

[...]

,,[...] Voor Leefbaar Rotterdam is de islam, de angst voor de islam, een diepgeworteld gevoel. Maar ook: hét verkiezingsthema. De islam is hun troefkaart. Die gaan ze uitspelen.''

Vindt u dan dat de debatten polariserend hebben gewerkt?

,,Om mij uit te drukken in de terminologie van dit college: er is door de islamdebatten niet één hoofddoekje minder gekomen, waarschijnlijk meer. Toch komt de toenemende verwijdering tussen bevolkingsgroepen in de stad niet door de islamdebatten. Het is eerder zo dat die debatten passen in het klimaat van verwijdering. En in het ontstaan van dat klimaat heeft dit college een voortrekkersrol gespeeld. Vooral in deze stad wordt steeds gezegd: de islam is een bedreiging.''

Hoe moet het dan volgens u?

,,In feite gaat dit allemaal over de toon van het debat. Het college heeft gekozen voor de toon: de islam is een probleem. Daar kun je voor kiezen. Maar dan moet je niet verbaasd staan als later blijkt dat mensen zich tegen je keren. Want mensen willen niet worden beroofd van hun identiteit. Dat is hun waardigheid. Bovendien: je bevestigt zo ook een deel van de autochtone bevolking in hun vooroordelen. Dus je hebt naar twee kanten een negatief effect. Je organiseert aan twee kanten verlies. Maar mensen willen helemaal niet het gevoel dat ze leven te midden van problemen. Iedereen wil leven in een hoopvolle sfeer, waarin de goede kanten van mensen uitkomen en niet de slechte. Dat gevoel, die sfeer kun je óók mobiliseren. Maar dan moet je daar wel voor kiezen.''

Start Omhoog