Start Omhoog

Citaten uit

Gif van Wilders mag geen kans krijgen

Er is moreel leiderschap nodig. De regering hoort op de bres te staan voor onze islamitische medeburgers

Joop van Rijswijk CDA-lid en oud-fractiemedewerker van de ARP en het CDA 
Trouw 28 maart 2007

[...]

Het is waar dat de Partij voor de Vrijheid – in feite niet meer dan een losse kiesvereniging met één negatief programpunt – langs democratische weg in de Tweede Kamer is gekozen. Maar dat betekent nog niet dat Wilders het brevet van ’democraat’ verdient.

Een democraat respecteert de regels van onze Grondwet en parlementaire democratie. Wilders stelt zich als Kamerlid buitenparlementair op. Hij beroept zich op zijn 600 000 kiezers en dus heeft hij naar zijn idee met de mening van andere fracties in de Kamer niets te maken. Als zijn moties tegen Aboutaleb en Albayrak worden verworpen, gaat hij „nog meer lawaai maken. Alles is geoorloofd”. Dat is niet direct de houding van een goede democraat.

In NRC-Handelsblad van 24 februari zegt hij:

„Ik wil niet dat er meer moslims in Nederland komen. Ik wil liever dat het er minder worden. Er is nu te veel islam.”

Dat is de kern van zijn politieke filosofie. Dat is de achtergrond van zijn agitatie. Die concentreert zich nu op de dubbele nationaliteit van leden van het kabinet en van andere ambtsdragers.

[...]

Door het zo te stellen krijgt zijn betoog een objectief gewaad. Maar het is niet geloofwaardig. Wilders zegt daarmee immers dat een islamitische allochtoon in de Nederlandse samenleving nog zo geïntegreerd mag zijn en dat hij als lid van de Tweede Kamer, als bewindspersoon of ambtsdrager de eed van trouw aan de Grondwet mag hebben afgelegd, maar dat hij, als de nood aan de man komt, aan Nederland niet loyaal is.

[...]

[.. H]et optreden van Wilders vertoont overeenkomsten met dat van de NSB in de jaren dertig. Voor die partij waren de joden ’volksvreemde elementen’, die aan ons volk zijn karakter wilden ontnemen. Daarom protesteerde de NSB tegen immigratie van joden, ook als ze aan vervolging wilden ontkomen. Om aan haar agitatie kracht bij te zetten provoceerde ze in de Tweede Kamer incidenten.

Racisme en xenofobie hebben geleid tot verschrikkingen. In de overtuiging dat die zich niet mogen herhalen veroordeelt onze Grondwet principieel elke vorm van discriminatie. Daarom verklaart zij iedere Nederlander tot elk ambt benoembaar, ongeacht zijn godsdienst. Dat geldt dus ook voor moslims.

[...]

[Wilders] hoopt met zijn agitatie tegen de islam electoraal garen te spinnen.

Als hij in plaats van ’islam’ jood zou zeggen, zou er een storm van verontwaardiging opsteken. Maar nu vinden veel mensen dat hij ’een punt heeft’.

[...]

Regering en Staten-Generaal dragen verantwoordelijkheid voor het heel houden van onze maatschappij. Van hen wordt nu moreel leiderschap gevraagd. Als zij de integratie willen bevorderen moeten ze ook op de bres staan voor onze islamitische medeburgers. Dat houdt een principiële opstelling in tegen Wilders.

Start Omhoog