Start Omhoog

Citaten uit

Antwoord op Wilders: een cordon de principe

Geert Wilders ziet moslims het liefst uit Nederland vertrekken. De emancipatietrein van Nieuwe Nederlanders dendert echter door

Mohamed Rabbae Tweede Kamerlid voor GroenLinks van 1994 tot 2002.
Trouw 24 maart 2007

Deze lezing sprak hij woensdag uit bij de bijeenkomst van de Universiteit van Amsterdam over de Internationale dag tegen racisme.

Zelfs als Aboutaleb en Albayrak alleen de Nederlandse nationaliteit hadden, dan had Wilders geageerd tegen hun benoeming als staatssecretaris. Wat hem steekt is vooral hun islamitische achtergrond.

Zijn uitspraken over de islam en moslims wijzen maar één richting aan: Wilders is een islam-racist. Het liefst ziet hij alle moslims vertrekken. Intussen is zijn doel de moslims zodanig als onbetrouwbare burgers af te schilderen dat ze nooit op belangrijke posities komen.

Ondanks een achterstandspositie bij de start is het de Nieuwe Nederlanders – met name Turken en Marokkanen – binnen twee generaties gelukt om door te breken.

[...]

De emancipatietrein van de Nieuwe Nederlanders dendert door en Wilders zal hem absoluut niet tegenhouden. Nederland is hun land. Wilders voert een verloren strijd!

Hij kan kiezen: meewerken aan een nieuw Nederland met een plek voor alle talenten en alle vreedzame burgers of anders emigreren. Met het risico voor hem dat er geen enkel land in de wereld tegenwoordig nog volledig blank is, en bijna overal moslimburgers te vinden zijn. Ziedaar de tragiek van iemand die zich nog steeds in de wereld van de negentiende eeuw waant!

Voorlopig zal hij in Nederland blijven provoceren en hopen dat extremisten uit de islamitische hoek hem van repliek dienen. In de spanningen en de chaos die dat met zich meebrengt kan hij welig tieren en zijn gelijk tegen de moslims halen.

[...]

Ten eerste zullen de moslims zich niet moeten laten provoceren door zijn steeds toenemende aantal decibellen. Wel participeren aan het maatschappelijke debat, wel hem bestrijden met alle mogelijke democratische middelen, maar verder hem in zijn sop gaar laten koken. Door boven zijn niveau te staan, krijgt hij van de moslimgemeenschap geen ’gelijke partner’. Dit is de beste manier om zijn strategie te ontmantelen. Tot nu toe hebben de moslims zich waardig gedragen. Deze lijn moeten we vasthouden.

Daarnaast moeten de andere politieke partijen principieel afstand van hem nemen. Hierdoor voelen de moslims zich minder bedreigd en kunnen ze doorgaan met hun emancipatieproces. Tot nu is deze principiële houding niet overal merkbaar.

[...]

Wilders verdient geen cordon sanitaire maar een cordon de principe. Hij dient ontmaskerd te worden als een politicus met een dubbele moraal.

Aan de éne kant wel de moslim de Grondwet voorhouden,

maar aan de andere kant diezelfde Grondwet schenden, met name op het gebied van de vrijheid van godsdienst en de gelijke behandeling.
 

Wilders beroept zich graag op de vrijheid van meningsuiting om op de andere te schelden,

maar vraagt tegelijkertijd aan de minister van onderwijs om een kritische bijeenkomst aan de universiteit van Amsterdam over zijn ideologie te verbieden.

Tot slot zullen de kiezers van Wilders beseffen wat hun steun aan deze man voor de samenleving tot gevolg kan hebben. Wilders wil spanningen en conflicten uitlokken. Als wij echt van Nederland houden, dan moeten wij dit zien te voorkomen.

[...]

Wij mogen best kritiek op elkaar hebben, maar wat de toekomst van Nederland van ons allen vraagt is een constructieve dialoog om verder te komen en niet een destructieve partij om ons tegen elkaar op te zetten.

Start Omhoog