Start Omhoog

Citaten uit

Gebruik minder proefdieren en tel uit je winst

Frank Wassenberg, Trouw 29 november 2006

Drs. F.P. Wassenberg is bioloog en werkt als beleidsmedewerker voor de Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren.

Na een daling is het aantal dierproeven gestegen tot zo’n 630.000 per jaar. Nederland moet en kan een voortrekkersrol spelen bij het proefdiervrij testen.

Dierenwelzijn staat volop in de belangstelling. Proefdiergebruik is een van de onderwerpen waarover mensen zich druk maken. Het is een beladen onderwerp. Belangen van de maatschappij of patiënten botsen hier met die van het proefdier. Het regeringsbeleid in Nederland (en alle andere EU-landen) is er in theorie op gericht het aantal dierproeven langzaam terug te brengen. Dat lukt niet meer. Het is tijd voor een nieuwe impuls.

[...]

Velen vinden proefdiergebruik een ’kwaad’. De vraag naar de noodzaak is minder gemakkelijk te beantwoorden.
[...]
De vraag is of dierproeven onvermijdelijk zijn. De proeven zijn slechts een middel om kennis te vergaren of kennis over te dragen. Maar daarmee zijn ze niet per definitie noodzakelijk. Want niet het middel is noodzakelijk, maar het doel.

[...]

Doel en middel worden door elkaar gehaald, wanneer we de dierproef noodzakelijk noemen.

[...]

[.. P]roefdiervrij onderzoek bestaat wel degelijk. Het valt onder de noemer ’alternatieven voor dierproeven’.

[...]

Verschillende dierproeven zijn al vervangen door experimenten die geen of minder dierenleed opleveren (al geldt dat nog lang niet voor alle dierproeven). Het noodzakelijke karakter van dierproeven is dus niet absoluut. Wat vandaag noodzakelijk wordt genoemd, kan morgen achterhaald of overbodig zijn.

De medisch-biologische wetenschap zou zich verder moeten ontwikkelen in een richting waar onderzoek en vooruitgang niet langer synoniem zijn met dierproeven.

De ’klassieke’ 3 V’s (om via vervanging, vermindering en verfijning het aantal dierproeven terug te dringen) voldoen niet meer. Dat kan iedereen zien die zich in de cijfers van het proefdiergebruik in Nederland verdiept. Een gestage daling van het aantal dierproeven die sinds het einde van de jaren zeventig werd ingezet, kwam eind jaren negentig tot een einde. Sindsdien is het aantal dierproeven in Nederland weer toegenomen en schommelt het de laatste jaren rond de 630.000. Met deze stilstand mogen we geen genoegen nemen.

De aanzet tot verandering moet van de politiek komen. Allereerst moet er meer onderzoeksgeld komen voor de ontwikkeling van alternatieven. De 900.000 euro die jaarlijks beschikbaar is voor die ontwikkeling is een schamele fooi vergeleken met de honderden miljoenen die elk jaar besteed worden aan het medisch-biologisch onderzoek mét proefdieren.

[...]

[.. O]p 12 oktober [..] nam het Europarlement met overweldigende meerderheid (565 voor, 29 tegen, 15 onthoudingen) een resolutie aan, waarin lidstaten werden opgeroepen om meer tijd, geld en mankracht te investeren in de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven. De Europese Commissie gaf al eerder een vergelijkbaar signaal. (Proef)dierenwelzijn wordt steeds belangrijker in Europa.

Nederland zou een voortrekkersrol moeten en kunnen spelen op het gebied van proefdiervrije testmethoden. Dat zou Nederlands internationale positie op het gebied van proefdiervrije onderzoeksmethoden sterk verbeteren. Daar kan het Nederlandse onderzoek alleen maar van profiteren.

[...]

Aandacht voor dierenwelzijn is geen voorbijgaande rage.

Start Omhoog