Start Omhoog

Citaten uit

Wees goed voor het dier en voor jezelf

Peter Singer* , NRC Handelsblad 17 juni 2006

* Hoogleraar bio-ethiek, Princeton University

Niet alleen de westerse landen maar ook China en India brengen steeds vaker dieren onder in grote boerenbedrijven. Daarmee wordt het dierenleed in de wereld alsmaar groter.

De mondiale vleesconsumptie zal naar verwachting uiterlijk in 2020 verdubbeld zijn. Maar in Europa en Noord-Amerika maakt men zich steeds meer zorgen over de ethiek van de wijze waarop vlees en eieren worden geproduceerd.

De consumptie van kalfsvlees is sterk gedaald sinds algemeen bekend is geworden dat voor de productie van blank - eigenlijk lichtroze - kalfsvlees pasgeboren kalveren van hun moeders worden gescheiden, opzettelijk bloedarm worden gemaakt, vezelarm voedsel krijgen en worden gehouden in stallen die zo nauw zijn dat ze zich niet kunnen omdraaien.

[...]

Gebruikelijk [..] is de opvatting dat het in orde is om vlees te eten, mits de dieren een behoorlijk leven hebben voordat ze worden gedood.

Het probleem is dat in de industriŽle landbouw dieren bij lange na geen behoorlijk leven leiden. Tientallen miljarden kippen worden grootgebracht in schuren die plaats bieden aan meer dan twintigduizend kippen. De ammoniakdampen uit hun uitwerpselen zijn zo scherp dat je ogen ervan gaan schrijnen en dat het pijn doet aan je longen. Wanneer de kippen 45 dagen oud zijn, en hun onvolgroeide botten amper nog het gewicht van hun botten kunnen dragen, worden ze geslacht.

De toestand is zo mogelijk nog erger voor leghennen, die in kooien van gaas worden gepropt die zo klein zijn dat zelfs als er maar ťťn kip per kooi zat, zij nog haar vleugels niet zou kunnen uitslaan. Maar gewoonlijk zitten er minstens vier kippen in zon kooi, en vaak meer. In die drukte kan het gemakkelijk gebeuren dat de agressiefste dieren de zwakkere kippen in de kooien doodpikken. Om dat te voorkomen branden de producenten de snavels van alle kippen af. De snavel van een kip zit vol zenuwweefsel maar er wordt geen verdoving gebruikt om de pijn te verlichten.

Van de dieren die wij veelvuldig eten zijn varkens waarschijnlijk de intelligentste en gevoeligste. Op de industriŽle boerderijen van tegenwoordig worden zwangere zeugen gehouden in kratten die zo nauw zijn dat ze zich er niet in kunnen omdraaien, en zelfs geen stap vooruit of achteruit kunnen doen. Ze liggen op kaal beton, zonder stro of enige andere vorm van bodembedekking. De biggetjes worden zo snel mogelijk bij de zeug weggehaald, zodat deze weer zwanger kan worden, maar ze komen nooit buiten de schuur voordat ze naar het slachthuis worden gebracht.

Deze productiemethoden worden verdedigd met het argument dat ze helaas nodig zijn om te kunnen voldoen aan de vraag van de groeiende bevolking naar voedsel.

[...]

Het is tragisch dat naarmate landen als China en India welvarender worden, zij in navolging van het Westen dieren in reusachtige, industriŽle boerenbedrijven onderbrengen om meer vlees en eieren te produceren voor hun middenklasse.

Als dat zo doorgaat, neemt het dierenleed nog veel grotere vormen aan dan nu al in het Westen het geval is. Ook zullen de schade aan het milieu en het aantal tumoren in het spijsverteringsstelsel toenemen.

Als consumenten hebben wij de macht - en de morele plicht - om onze steun te onthouden aan agrarische methoden die wreed zijn voor dieren en slecht voor onszelf.

Start Omhoog