Start Omhoog

Citaten uit

Bio-industrie moet veranderen

Kleinschalig boeren lost veel op

Hans van der Lugt, NRC Handelsblad 2 december 2006

De Tweede Kamer praat binnenkort over afschaffing van bio-industrie. Boeren wijzen op de gevaren: Als de bio-industrie wordt afgeschaft, stort de export van vlees in elkaar.

Het is tijd dat de burger ook als consument een keuze maakt, zegt melkveehouder Siem Jan Schenk in het Noord-Hollandse dorpje Nieuwe Niedorp.

Óf hij kiest voor dierenwelzijn en betaalt meer voor biologische producten,

óf hij koopt goedkope kiloknallers uit de bio-industrie en zeurt dan ook verder niet over het krappe hok waarin kip of varken heeft geleefd.

[...]

Eén op de vijf Nederlandse melkkoeien staat permanent in stallen omdat het makkelijker is, maar mensen hechten aan weidegang [...]. Als de burger zeker wil zijn van weidemelk, dan moet hij vooral biologische melk kopen.

Daar wringt de schoen. Biologische producten doen het slecht in Nederland.

In Italië is 6,2 procent van het landbouw-areaal biologisch,

in Duitsland 4,5 procent en

in Nederland 2,5 procent.

Nederlandse boeren die enkele jaren terug overstapten op biologische landbouw, moesten weer terugkeren naar de oude werkmethoden.

In dit klimaat moet de Tweede Kamer zich binnenkort buigen over een burgerinitiatief dat de bio-industrie, ofwel het massaal houden van dieren in gesloten stallen, geheel wil afschaffen. Milieudefensie heeft daarvoor 75.000 handtekeningen verzameld, ruim genoeg om een kwestie op de parlementaire agenda te plaatsen.

,,Wij willen niet de boer het land uitjagen, verzekert Milieudefensie-woordvoerder Wouter van Eck, ,,maar terug naar een kwalitatief hoogstaande landbouw met lagere volumes."

Probleem van de intensieve veehouderij is volgens Van Eck ten eerste het veroorzaakte dierenleed, zoals onverdoofde castratie van biggen. Daarnaast veroorzaakt het verloren gaan van de relatie tussen land en vee problemen als het mestoverschot en de grootschalige import van veevoer, dat bijvoorbeeld weer leidt tot ontbossing van het Amazonegebied voor het telen van soja. Kleinschalige landbouw maakt aan al deze problemen een einde, aldus Van Eck.

[...]

De belangrijkste sector is de varkenshouderij. In 2005 exporteerde Nederland 7 miljoen levende varkens en werden 14,5 miljoen varkens in Nederland geslacht.
Tweederde van het geslachte vlees werd geëxporteerd hetgeen 1,6 miljard euro opleverde. De totale export van vlees bedroeg dat jaar 2,5 miljard euro. Wij produceren ook biologisch vlees, zegt Van der Lee. Als de consument dat wil moet hij dat kopen.

Dat laatste argument gaat niet op voor Marianne Thieme, het kersverse parlementslid van de Partij voor de Dieren.

"Hoe kan de consument een keuze maken als de industrie tegelijkertijd zegt dat er niks mis is met de gangbare industrie?" zegt Thieme.

Daarom moeten we als overheid ingrijpen. Zonder overheidsingrijpen was er ook nooit een einde gekomen aan de kinderarbeid.

[... W]e moeten ons niet achter de internationale markt verschuilen en niets doen.

[...]

Start Omhoog