Start Omhoog

Citaten uit

'Geen bio- industrie en dierentuin dicht'

Patrick Meershoek, Het Parool 23 mei 2005

Tom Regan, even op bezoek in Amsterdam, geldt als de grondlegger van de internationale beweging voor de rechten van het dier. De filosoof pleit onder meer voor de afschaffing van dierentuinen, in zijn ogen een verouderd vorm van vermaak:

'We hebben toch ook geen arena meer waar christenen en leeuwen met elkaar worstelen?'

Lang hoeft Tom Regan (1938) niet na te denken als hem wordt gevraagd wat zijn
eerste maatregelen als minister voor Dierenwelzijn zouden zijn.

De Amerikaanse filosoof steekt drie vingers op.

"Ik zou om te beginnen een einde maken aan de bio-industrie,

daarna een verbod afkondigen op het gebruik van proefdieren door de wetenschap en tenslotte

een verbod op de inzet van dieren in de amusementsindustrie.

En vervolgens zou ik meteen een nieuwe campagnemanager aanstellen om hard te werken aan mijn herverkiezing. Want het zou er somber voor me uitzien, vermoed ik."

De verwezenlijking van zijn idealen [ ... ligt] niet binnen handbereik, beseft emeritus hoogleraar Regan, die op uitnodiging van Stichting Varkens in Nood een paar dagen in Amsterdam doorbrengt.

Soms heeft hij de indruk dat de vooruitzichten eerder verslechteren dan verbeteren:

"Het beeld van het grote publiek over dierenactivisten is ten slechte veranderd. Toen ik 35 jaar geleden begon, was een dierenactivist een lieve oude dame op tennisschoenen. Vandaag de dag ziet men activisten als extremisten, fanatici, idioten of - het ergste van alles - als terroristen. Dat maakt het zeer lastig om de boodschap over te brengen."

Het veranderde imago schrijft Regan toe aan de krachtige lobby van bedreigde bedrijfstakken als de vleesverwerkende industrie en de farmaceutische sector. Dat de media liever berichten over de enkele losgeslagen dierenactivist dan over de weinig opwindende redelijke meerderheid, helpt ook niet mee.

"Die twee versterken elkaar," meent Regan, "De media hebben bovendien een zwaarwegend commercieel belang. De advertenties in de kranten en bladen zijn afkomstig van Burger King en Viagra, niet van de organisaties die ijveren voor de rechten van de dieren, waar de hamburgers van worden gemaakt."

[...]

Regan is niet teleurgesteld het uitblijven van concrete resultaten.

"[...]
Ik weet dat dit werk veel weg heeft van het keren van een olietanker in een badkuip."

"Mijn optimisme ontleen ik aan mijn vertrouwen in de mens. Iedere folderaar weet dat veel voorbijgangers hun hoofd afwenden zodra zij foto's zien van kippen in een legbatterij of van varkens in een fokstal. Die afkeer duidt op een grote empathie met de dieren. Ze vinden het alleen moeilijk om die lastige realiteit te aanvaarden. Ze hebben ogen, maar willen niet zien."

[...]

Regan is geen fanaticus. Niet elk dier heeft recht op eenzelfde behandeling wat hem betreft.

"Een student met een groot talent voor wiskunde heeft ook meer rechten dan een student zonder aanleg. Zo is het met dieren ook. Het lijkt me redelijk een lijn te trekken onder de zoogdieren, de vogels en de vissen. Zij zijn zich bewust van de wereld om hen heen. Dat schept de verplichting fatsoenlijk met hen om te gaan. Dat houdt in dat we deze dieren niet naar willekeur mogen veranderen in jassen, levende reageerbuizen of biefstukken."

De consequenties van de gelijkberechtiging van dieren zijn ingrijpend, erkent Regan. Het vegetarisme is er een van.

"Jullie zouden het beslist merken. Nederland is de derde exporteur van vlees in de wereld. Ongelooflijk voor klein land."

Maar ook Artis zou de poorten moeten sluiten, meent de filosoof:

"Als je er van een afstand naar kijkt is het een merkwaardig concept: wilde dieren in een kooi in het hart van de stad. Het is een volstrekt achterhaalde vorm van vermaak. Ik zeg daarmee niets over de goede bedoelingen van de verzorgers.  Daarover heb ik geen twijfels. Ik ken ook heel sympathieke slagers. Maar het is toch een beetje alsof je een arena in stand houdt waarin christenen en leeuwen met elkaar worstelen."

 

Start Omhoog