Start Omhoog

Bronnen en Lees meer over de VS

Chronologisch 

19 april 2003
Ko Colijn, Wie volgt? VN 
Na Irak zullen de conservatieven in Amerika een ander 'kwaad' willen bestrijden. Welk? Dat hangt af van het soort conservatisme dat de overhand krijgt. 

[Colijn onderscheidt hier 

'pragma-realisten',

'secu-realisten', 

'mora-realisten' en 

'reli-realisten']

Juli 2004 
Annette van der Elst, God zegene Amerika; Filosofie Magazine 
Aan de vooravond van de Amerikaanse presidentsverkiezingen ontleedt Peter Singer de ethiek van George W Bush. 'Zijn taal komt rechtstreeks uit het apocalyptische christendom.'
[...] 'Bush' ethiek is simplistisch, intuÔtief, weinig reflectief en inconsistent' [...]

5 juli 2003
Lousewies van der Laan (Tweede Kamer, D66), Pas op voor de VS! Nederland moet zijn rechtsstaat beschermen; VN 
De Nederlandse regering wil voorkomen dat de nieuwe Europese grondwet onze rechtsbeginselen  aantast. Maar die worden vooral bedreigd door de Verenigde Staten. 
Er bestaat een wereld van verschil tussen de Amerikaanse rechtsstaat en de Nederlandse. 

4 november 2004
Thomas von der Dunk, Zege Bush blamage democratie; OPINIE; De Stentor 
De Amerikaanse president George W. Bush heeft lak aan hele wereld en is daarvoor beloond met zijn herverkiezing. Amerika drijft meer en meer weg van Europa. De gewelddadige aanpak van Bush in lrak en zijn blinde steun aan IsraŽl creŽren dezelfde haat die ten grondslag ligt aan de moord op Theo van Gogh.

4 november 2004 
J.H. Sampiemon, Kerry heeft de kiezers niet aangevoeld; Dit zijn de verkiezingen van normen en waarden geworden. NRC 
De Bush-campagne heeft als een katalysator gewerkt voor de weerzin die veel Amerikanen hebben tegen wat zij als nieuwlichterij ervaren, meent J.H. Sampiemon. 
Dit zijn de verkiezingen van normen en waarden geworden, ze blijken beslist te zijn door morele kwesties als abortus, homohuwelijk en de plaats van het gezin in de samenleving. De Bush-campagne heeft als een katalysator gewerkt voor de weerzin die veel Amerikanen hebben tegen wat zij als nieuwlichterij ervaren. Dit alles leidde in de meest fundamentele zin tot een uitgesproken conservatief verkiezingsresultaat.

4 november 2004 
Bush' strikte moraal; NRC hoofdartikel
De meeste electorale steun kreeg verkiezingsoverwinnaar president Bush volgens peilingen voor zijn morele en religieuze opvattingen, onder andere over homoseksualiteit. Wegens dezelfde soort levensbeschouwing bleek kandidaat-eurocommissaris Buttiglione vorige week juist onaanvaardbaar voor het Europese Parlement. Strenge Amerikaanse katholieken prefereerden de herboren protestant Bush zelfs boven de vrijzinnig katholieke tegenkandidaat Kerry. Een rechtzinnige moraal was bij de verkiezingen belangrijker dan afnemende sociale voorzieningen, het gapende begrotingstekort en de chaos in Irak. Duidelijker kan het contrast niet zijn tussen een seculariserend Europa en een godvrezend Amerika. Beide continenten gaan in tegenovergestelde richting.

4 november 2004
Frank Kools, Conservatisme VS stevig verankerd; Trouw 
De Amerikaanse kiezer lijkt president Bush een duidelijk mandaat te geven. [...] 
Naast veiligheid gaven daar homohuwelijk en religie de doorslag. 
Ook dat behoort sinds gisteren tot de erfenis van Bush. Waar Republikeinen als Ronald Reagan vriendelijk waren voor christelijk rechts, maar afstand hielden, heeft Bush religie en conservatisme stevig aan elkaar geklonken.

4 november 2004 
Eric Brassem, Homohuwelijk versloeg Irak; Trouw 
Volgens een peiling van persbureau zijn kwesties op het terrein van religie en ethische kwesties doorslaggevend geweest. Van de kiezers gaf 22 procent aan dat 'morele waarden' (lees: abortus, homohuwelijk en stamcelonderzoek) voor hen de meest bepalende stemoverweging waren. Voor twintig procent was dat de economie, negentien procent terrorisme, en vijftien procent Irak. Uiteraard hebben verreweg de meeste kiezers (vier van de vijf) die ethiek hoog aanschrijven, op Bush gestemd.

20 november 2004 
Karel van Wolferen, Europa moet de fantasiewereld van Bush de rug toekeren; NRC 
De herverkiezing van Bush en het aanblijven van neoconservatieven op sleutelposities dwingen Europa tot dramatische keuzes, om de relatief stabiele wereldorde niet verder in gevaar te brengen. 

14 januari 2005 
J. Sampiemon, Open brief aan Bush miskent de werkelijkheid; NRC
Dear President Bush. Dat is de aanhef van Letter to America, de open brief die drie vooraanstaande Europeanen in november naar het Witte Huis verstuurden. In die brief (te lezen via www.nrc.nl/opinie ) doen Giuliano Amato, Ralf Dahrendorf en Valťry Giscard d'Estaing een Voorstel voor een Nieuw Transatlantisch Akkoord. Giscard, voormalig president van Frankrijk, zat de conventie voor die het ontwerp voor een Europees Grondwetverdrag opstelde, Amato is een voormalige Italiaanse premier, Dahrendorf, van oorsprong een Duitse wetenschapper en politicus, zette zijn wetenschappelijke carriŤre voort in Engeland.
[...] De kloof die is ontstaan, speciaal in de openbare mening, maakt het gebruikelijke appŤl aan gemeenschappelijke waarden onmogelijk, meent het driemanschap. [...]

20 januari 2005 
Lodewijk Dros, Born-again Amerikaan zoekt de macht op; Trouw 
Religie is in Europa klein vergeleken bij de VS. Dat is al eeuwen zo. 

21 januari 2005
Peggy Nooman, Zweverig; Wall Street Journal, NRC 21 januari 2005 
De toespraak van de president leek nogal hemels, van God doordrenkt. Deze president is wel verweten dat hij te veel aandacht aan godsdienstige beelden en godsdienstige gedachten schenkt, maar hij heeft die kritiek niet ter harte genomen. God werd onafgebroken aangeroepen. Het Witte Huis leek wel een zendingspost met deze toespraak. 

25 januari 2005
Frank Kools, Zie de losgeslagen meute; Trouw 
Na eerder de financiŽle wereld van New York en de nieuwe rijken in Amerika's diepe Zuiden meedogenloos te hebben geanalyseerd, laat Tom Wolfe in zijn derde roman zijn harde licht schijnen over de universiteiten van zijn land. ,,Iedereen is er compleet oversekst.'' 
[...] Studenten zijn seksmaniakken en drankorgels, zonder intellectuele interesse. [...] 
Waarom studenten het zoveel meer doen dan volwassenen? Volgens Wolfe is dat de schuld van die gemeenschappelijke behuizing. ,[...] Elke seksuele combinatie kan.''
,,Dat geeft studenten eindeloze mogelijkheden om seks te hebben en dus staan ze constant onder druk om het ook te doen. Seks is zo aan mode onderhevig geworden. Voor jongeren is de grote vraag 'Doe ik het wel goed?', en niet 'Zal ik het wel doen?'.

4 februari 2005
Frank Kools, Christelijk-rechts eist beloning; Trouw 
Christelijk-rechts in Amerika dreigt president Bush: help ons tegen het homohuwelijk of er zwaait wat. [...] Zij eisten het gewoonweg. [...] 
Bush moet zodra er vacatures in het Hooggerechtshof komen juristen uit hun kringen nomineren. Die moeten abortus en homohuwelijk verbieden. ,,Ze kunnen op dit punt maar beter echt over de brug komen. Anders wordt het erg akelig'', zei een christelijke voorman onlangs.

15 februari 2005 
Marc Chavannes, Film over euthanasie krijgt volle laag; Culture Wars; NRC
Door een controverse rond de nieuwe film van Clint Eastwood, over onder andere euthanasie, laaien 'The Culture Wars' in de Verenigde Staten weer in alle hevigheid op.
Geweld is gewoon in Amerika, maar de dood is een kolossaal taboe. [...] 
Deze Amerikaanse 'waardenoorlog' gaat over leven en dood, maar vooral over de erfenis van de jaren '60 en '70. Die moet uit de geschiedenisboeken worden gewist, volgens degenen die de strijd zijn aangegaan.
Uit opiniepeilingen blijkt dat George W. Bush de verkiezingen van november heeft gewonnen op 'waarden' en 'karakter'. Dit lukte hem omdat hij een meerderheid achter zich heeft weten te scharen in deze 'Culture Wars'. 

19 februari 2005 
Maartje Duin, Seksuele moraal; NRC 
Onthouding werkt! schreeuwen reclameborden in Washington. En dat heeft effect, merkt Maartje Duin 

2 maart 2005
Geen doodstraf voor jongeren VS; De Stentor 
Het Amerikanse Hooggerechtshof bepaalde gisteren met vijf tegen vier stemmen dat de doodstraf voor 16- en 17-jarigen moet worden afgestraft [...] [onder] overweldigende druk van de internationale opinie [...]. In 19 van de 50 Amerikaanse staten bestaat de doodstraf voor minderjarigen. [...] Het voltrekken van de doodstraf bij jongeren onder de 18 is nadrukkelijk verboden in de VN-conventie voor de rechten van het kind. De conventie is door alle landen ter wereld getekend, behalve door de VS en SomaliŽ. 

9 maart 2005
Study Examines STD Rates of Teen Virgins; news,yahoo.com; By JASON STRAZIUSO, Associated Press Writer 
Teens who make a one-time pledge to remain virgins until marriage catch sexually transmitted diseases about as often as those who don't pledge abstinence, according to a study of the sex lives of 12,000 adolescents. 

26 maart 2005
Marc Chavannes, Deze man belt elke maandag namens 43 miljoen Amerikanen met het Witte Huis; Supermarktkerken in Amerika: 'Er is niets mis met Jezus'; NRC 
Zonder de stemmen van miljoenen evangelische christenen zouden er weinig Republikeinse gouverneurs zijn, geen Republikeinse meerderheid in het Congres en zeker ook geen president die persoonlijk intervenieert in een zaak als die rondom comapatiŽnte Terri Schiavo. Wie wil weten hoe het nieuwe 'christelijk rechts' Amerika vormgeeft, bezoeke Colorado Springs.

7 mei 2005
Ans Bouwmans, Texas: cheerleaders te sexy; De Stentor
Cheerleaders worden te sexy, menen parlementariŽrs in de Amerikaanse staat Texas. De dansgroepen die de Amerikaanse sportploegen plegen aan te moedigen zouden zich te pikant kleden en bewegen. Een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden in Texas heeft daarom een wet aangenomen die 'seksueel suggestief' gedrag van cheerleaders op middelbare scholen verbiedt. 

15 juni 2005
Dollars for abstinence; June 15, 2005, siecus.org 
New Interim Report Suggests Federal Abstinence-Only-Until-Marriage Programs Yield Little Return For $1 Billion Taxpayer Investment Interim Report on Federally Funded Programs. 
New York, NY - Abstinence-only-until-marriage programs funded under the 1996 federal welfare reform law have little positive impact on young people, an interim report released today by Mathematica Policy Research Inc. shows.

13 juli 2005
Nicolai Lensen, Deventenaar legt seks in game bloot, De Stentor
In de Verenigde Staten zijn de rapen gaar na de ontdekking van een aantal verborgen seksscŤnes in de populaire computergame Grand Theft Auto. [...] Het invloedrijke en conservatieve Institute of Media and the Family wil het spel uit de schappen hebben. 

[Let wel: om de seks, niet om het geweld.]

3 september 2005
Marc Chavannes, De waarheid ziet er anders uit in Amerika; NRC 
Een correspondent in de VS moet veel opvattingen die in Europa doorgaan voor waarheden als koeien, achter zich laten. De sociaal-democratie heeft er weinig aanhangers en objectiviteit wordt beschouwd als een linkse truc. 

30 september 2005
Rutger van der Hoeven, Seks en geweld, geweld en seks; De Groene Amsterdammer
De westerse cultuur heet geobsedeerd te zijn met seks en geweid. Maar de Europese en Amerikaanse populaire cultuur verschillen sterk. De Amerikaanse staat bol van geweld, maar draait in werkelijkheid om het echte grote: lust. In Europa is het andersom. Onder een laagje onpreuts getoonde seks gaat het om de besmet geraakte deugd van weleer: geweld.

30 september 2005
Diarmaid MacCulloch, Religie zal Europa en Amerika uiteendrijven; Israel, Katrina en Rita als tekenen van het einde der tijden; NRC 
[...] Door de problemen in de moderne wereld zijn echter ook nu weer talloze christenen overtuigd dat het Einde der Tijden nabij is. Hoewel deze opvatting vrij algemeen is in Afrika en AziŽ, speelt zij vooral een belangrijke rol in de Verenigde Staten. [...] 
Deze culturele tweespalt is in de afgelopen dertig jaar groter geworden. 

30 september 2005
Maarten Huygen, Achter de huisvrouw aan; Hoe de Amerikaanse consumptiemaatschappij Europa veroverde; NRC  
Europeanen hechten aan hun culturele verscheidenheid. Maar ook weer niet zo sterk dat ze weerstand kunnen bieden aan de Amerikaanse consumptiemaatschappij, blijkt uit een nieuwe studie met veel treffende details. 

29 oktober 2005
Marc Leijendekker, Richard Sennett: Culturele conflicten kunnen ons sterker maken; NRC 
,,Het is moeilijk voor Europeanen de mate van ongelijkheid in de VS te begrijpen, en het enorme isolement waarin immigranten zitten. De regering is niet geÔnteresseerd in arbeiders uit Mexico of Midden-Amerika. Die wonen in omstandigheden die onaanvaardbaar zouden zijn voor ons: veel kindersterfte, tuberculose, mensen die vroeg doodgaan. Dat is geen aanvaardbaar model voor 
Europa."

29 oktober 2005
Jaffe Vink, De neoconservatieve revolutie; Trouw 
Jaffe Vink meent dat de neoconservatieven 'de vlag en de wimpel van de progressieven hebben overgenomen' en 'de revolutionairen van deze tijd zijn'. 

Reactie: 
26 november 2005 
Gerbert van Loenen, PAS OP VOOR REVOLUTIONAIREN, Trouw 
Gerbert van Loenen kritiseert het neoconservatisme. Hij vindt dat 'er iets mis is met die neoconservatieve wens de Amerikaanse hegemonie aan te wenden om het goede te verbreiden, tot in de islamitische wereld aan toe. Door hun waarheidspretentie, gekoppeld aan hun militaire overmacht, neigen de Amerikaanse neocons ernaar elke terughoudendheid te laten varen als het gaat om het doel te bereiken. 
[...] De neocons verspreiden een opmerkelijk felle Europa-haat in de Verenigde Staten. [...] Als Europeanen kunnen we daarom beter ons eigen plan trekken. [...] 

Reactie hierop:
10 december 2005
Bart Jan Spruyt, Leve de neoconservatieve revolutie; Trouw 
Het wordt hoog tijd dat er een einde komt aan dit vertoon van onwetendheid waarmee we al tweeŽnhalf jaar worden geplaagd. Laten we daarom de trits 'Strauss - neocons - Irak' in het vervolg eens ťťn voor ťťn zorgvuldig nalopen. 

28 december 2005 
Pauline Bax, Ivorianen moeten zich van seks onthouden voor aidsgeld VS; NRC 
De Verenigde Staten hebben Ivoorkust miljoenen dollars gegeven voor de strijd tegen aids. Voorwaarde is dat seksuele onthouding wordt gepredikt.En dat werkt volgens critici helemaal niet. 
[Samengevat:] Er ontstaat een tekort aan condooms. 70% van de jongeren is seksueel actief, maar slechts de helft gebruikt een voorbehoedmiddel. 
Waardenstrijd met huwelijk en gezin als inzet, wordt gevoerd door radicale conservatieven 

29 december 2005 
Tom-Jan Meeus, 'Je kan je isoleren van het kwaad'; Conservatieve Amerikanen zitten in hun maag met populaire homofilm; NRC 
Het overweldigende succes van de film Brokeback Mountain over homocowboys, brengt het Amerikaanse conservatisme in verlegenheid. " We negeren de film."

5 januari 2006 
Freek Staps, Gates zegt Vista en het blijft stil; NRC 
's Werelds rijkste man en Microsoft-oprichter Bill Gates gaf gisteren een langverwachte presentatie in Las Vegas. Het draait volgens hem om familie'. 
[...] Want thuis, daar gaat het Gates allemaal om. Het woord gezin' viel meer dan tien keer. En in alles benadrukte Gates dat uw familie toch het allerbelangrijkste voor Microsoft is: We moeten software weer begrijpelijk maken voor het gezin. Om direct daarna aan te kondigen dat het nieuwe besturingssysteem Vista (vanaf dit najaar op de markt) een functie heeft waarmee ouders bepalen wat hun kinderen wel en niet mogen doen op de computer. [...]

16 januari 2006
Frank Kuin, Familiewaarden tellen ook voor de sikhs; NRC 
Demografische verschuiving Canada helpt Conservatieven in verkiezingen De Canadese Conservatieve Partij lijkt onverwachts bezig aan een cruciale doorbraak bij immigrantengroepen. Kritiek op het homohuwelijk levert de oppositiekandidaten electoraal gewin op.

27 januari 2006
Menno de Galan, De ware gelovigen zijn onder ons; Jimmy Carter contra de Amerikaanse fundamentalisten; NRC
Ze zijn autoritair, intolerant en beschouwen het compromis als een teken van zwakte. De oud-president van de Verenigde Staten Jimmy Carter erkent dat hij te laat de gevaren van de conservatieve christenen in zijn land heeft ingezien.

 

Start Omhoog