Vorige Start Omhoog Volgende

Citaten uit

De Koppelingswet en de Stichting Koppeling

Trouw 13 augustus 2005

De Koppelingswet, die werd ingevoerd op 1 juli 1998, koppelt het recht op allerlei gemeenschapsvoorzieningen aan de vraag of iemand legaal in Nederland verblijft. De wet, bedoeld om het verblijf van illegalen in Nederland te ontmoedigen, maakt het mensen met ongeldige papieren onmogelijk een beroep te doen op huursubsidie, studiefinanciering, bijstand, uitkeringen en kinderbijslag.

Hoewel, dat laatste geldt blijkbaar niet altijd. Deze week negeerde de voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep (CRB) de Koppelingswet, met een besluit dat Zaanstad moet bijdragen in het levensonderhoud van twee illegale Ghanese kinderen. De rechter gaf het internationale kinderrechtenverdrag prioriteit.

Ook kunnen illegalen door de Koppelingswet geen gebruik maken van de AWBZ (psychiatrische hulp, verpleeghuizen) en zich niet tegen ziektekosten verzekeren. De Koppelingswet verbiedt illegalen niet een particuliere verzekering af te sluiten, maar de zorgverzekeraars eisen ook een verblijfsvergunning als toegangsvoorwaarde. [...] 

Tegelijkertijd heeft iedereen die in Nederland verblijft recht op medisch noodzakelijke zorg [...].

Daarom is sinds 1998 de Stichting Koppeling in het leven geroepen. Die zorgt ervoor dat huisartsen, tandartsen en vroedvrouwen – de ’eerstelijnshulp’ – voor spoedeisende en noodzakelijke medische hulp een tegemoetkoming in de kosten kunnen krijgen van het Koppelingsfonds – maar alleen als een illegaal niet kan betalen, ook niet via derden of een betalingsregeling.

[...] 

Ziekenhuizen, revalidatiecentra en ambulancediensten vallen buiten het Koppelingsfonds. Voor die instellingen is binnen het eigen budget een potje genaamd ’dubieuze debiteuren’. Deze al jaren bestaande regeling is sinds de invoering van de Koppelingswet eveneens opengesteld voor kosten waarmee de instelling blijft zitten als niet-verzekerde patiënten, dat kunnen ook legale Nederlanders zijn, hun nota’s niet kunnen voldoen. De hoogte van de voorziening kan jaarlijks in overleg met de verzekeraars worden bijgesteld.

 

Vorige Start Omhoog Volgende