Vorige Start Omhoog Volgende

Citaten uit

Illegaal of niet, kind heeft recht op eten

M. van Dooren, Trouw, Podium, 17 augustus 2005

Dr. Machteld Inge van Dooren is wetenschappelijk onderzoeker van Bureau Mensenrechten te Amersfoort.

[...]

[... ...]

Het zal niet de eerste keer zijn dat door de Nederlandse overheid gezegd wordt: dan passen we de wet wel aan. Ook aanpassing van de wet verandert echter niets aan het feit dat Nederland aan het IVKR gebonden is. De Centrale Raad van Beroep heeft dit verdrag correct ge´nterpreteerd. Mocht de wet aangepast worden om kinderen van illegaal verblijvenden toch weer uit te sluiten van bijstand, dan zal de wet in strijd zijn met het verdrag en zal Nederland dus niet in overeenstemming handelen met haar internationale verplichtingen. Of de rechter nu wel of niet aan het verdrag kan toetsen, maakt daarvoor niet uit.

[...]

Een kind dat zich op Nederlands grondgebied bevindt, valt onder Nederlandse rechtsmacht. [... H]et gaat om rechten die ieder mens heeft, waar hij of zij zich ook bevindt, wat zijn afkomst of status ook is.

De vergissing die steeds weer gemaakt wordt, is dat gedacht wordt dat het realiseren van een recht op een adequate levensstandaard voor illegaal verblijvenden ook betekent dat zij ook een status moeten krijgen. Dit zijn twee geheel verschillende kwesties. Een recht op een adequate levensstandaard zegt niets over de vraag of iemand in Nederland mag blijven dan wel mag worden uitgezet.

Zolang een kind zich op het Nederlandse grondgebied en dus onder de Nederlandse rechtsmacht bevindt heeft de Nederlandse overheid de plicht om bij te springen wanneer mensen op geen enkele andere wijze zelf aan voldoende voedsel of onderdak kunnen komen. Tot het moment van daadwerkelijke uitzetting mogen kinderen in elk geval niet van voedsel en kleding verstoken blijven.

 

Vorige Start Omhoog Volgende