Vorige Start Omhoog Volgende

Citaten uit

Ook illegaal kind heeft recht op bijstand

Uitspraak rechter zet Koppelingswet onder druk

Trouw, 10 augustus 2005

Zaanstad moet bijdragen in het levensonderhoud van twee illegale Ghanese kinderen.

Met die uitspraak doorkruist de rechter de Koppelingswet, die bijstand aan illegalen onmogelijk maakt.

„Een klap in het gezicht van de overheid”, vat Anton van Kalmthout de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep (CRB) samen. De Tilburgse hoogleraar vreemdelingenrecht noemt dit ’enorm belangrijk’.

„Het betekent dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het levensonderhoud van kinderen van wie de ouders, die hier illegaal verblijven, niet in staat zijn de zorgplicht te vervullen. De rechter stelt het internationale verdrag voor de rechten van het kind boven de Bijstandswet en verplicht de overheid om die kinderen niet te laten verkommeren. Daar ben ik zeer gelukkig mee.”

Tot dusver zorgt Zaanstad alleen dat het illegale Ghanese gezin met twee kinderen water krijgt. In een voorlopige voorziening heeft de CRB nu bepaald dat de kinderen, van 11 en 5 jaar, recht hebben op 230 euro per maand voor voedsel en kleding.

[...]

„De rechter baseert zich op twee kernbepalingen van het internationale verdrag voor de rechten van het kind: bij alle beslissingen moet het belang van het kind voorop staan en een staat moet een kind de levensstandaard bieden die recht doet aan zijn geestelijke, intellectuele, zedige en maatschappelijke ontwikkeling. Die overwegingen kan de raad niet meer zonder reden verwerpen.”

Het gevolg is dat gemeenten meer armslag krijgen om zich te verzetten tegen de Koppelingswet. Die wet uit 1998 maakt het gemeenten onmogelijk bijstand te verlenen aan vreemdelingen zonder verblijfsvergunning, door de gegevens van de gemeente te koppelen aan die van de vreemdelingendienst van de politie. Illegalen hebben alleen nog recht op noodzakelijke medische zorg, rechtshulp en onderwijs indien ze nog leerplichtig zijn.

Veel gemeenten hebben geprotesteerd tegen de wet, die zij uit menselijk oogpunt onuitvoerbaar achten.

[...]

De uitspraak zet daarmee een streep door het kabinetsbeleid, stelt de hoogleraar vast.

[...]

 

Vorige Start Omhoog Volgende