Start Omhoog

Citaten uit

FC's harde kern luistert naar ex-hooligans

Trouw, 28 februari 2004

In Groningen houden ex-hooligans sinds een jaar de harde supporterskern van FC Groningen in toom. Het blijkt een succes. De politie-inzet daalde in de eerste helft van dit seizoen met 35 procent. Ook het aantal stadionverboden, incidenten en aanhoudingen neemt af.

[...]

In 2002 kwam Spieker op het idee voor het project na het lezen van een rapport over toenemend supportersgeweld. Het raadslid van de Stadspartij bedacht een even simpele als effectieve remedie: laat ex-hooligans overleggen met de huidige harde supporterskern en sussend optreden bij dreigende ellende. Voor supporters met een stadionverbod opperde Spieker een meldplicht op de wedstrijddag in een cafÚ, ver van het stadion. Dan kunnen ze in de Oosterparkwijk niet langer voor onrust zorgen.

Ter financiering van het project draagt de gemeente 150.000 euro bij aan de kosten. De club hoeft slechts 10.000 euro bij te passen. Twee co÷rdinatoren bemiddelen tussen politie, club, supporters en de vrijwilligers uit de oude harde kern. Die begeleiders zijn tijdens de wedstrijd in het stadion of - bij uitwedstrijden - in de bussen aanwezig en bezoeken de kroeg waar diegenen met een stadionverbod zich moeten melden.

Spieker legt uit:

,,Het ons-kent-ons-gevoel is belangrijk. Zo kunnen we het groepsgedrag be´nvloeden. Als de leiders zich gedragen, omdat ze de begeleiders kennen, doen de anderen dat ook. Dat is de meerwaarde.'' [...]

Het kostte aanvankelijk enige moeite om de harde kern voor het project te winnen. Maar met name vanwege de te verdienen strafvermindering werken steeds meer hooligans met een stadionverbod mee. De activiteiten die voor hen georganiseerd worden, zijn mooi meegenomen [...].

Worden de begeleiders niet gezien als verrader?

,,Nee'', vindt Spieker. ,,Het zijn een soort oudere broers, zo moet je dat zien. Ze staan bijvoorbeeld tussen supporters en politie en proberen al pratend oplossingen te vinden. Helpt praten niet, dan volgt alsnog de taal van de gummiknuppel."

De politie heeft twee agenten beschikbaar gesteld die fungeren als veredelde wijkagenten.

[...]

Co÷rdinator Hans Strijbosch is tevreden over het project tot dusver, maar wil ook niet te hoog van de toren blazen.

,,De harde kern blijft een wispelturige doelgroep.''

Start Omhoog