Start Omhoog

Bronnen en Lees meer ... bij #34

Achterhuis, Hans, De president van goed en kwaad; Trouw 10 april 2004

George W.Bush deelt de wereld overzichtelijk in, in 'goed' en 'kwaad', het liefst zelf in 'Het Goede' en 'Het Kwaad'. De filosoof Peter Singer, ethicus, voelde zich door Bush' redeneertrant gerechtigd om de daden van de president aan diens eigen ethische normen te onderwerpen. Hij schreef een onthutsend boek.

Chavannes, Marc, 'Geen bepaling staat mij toe te discrimineren'; NRC 2 maart 2004

Het Amerikaanse debat over het homohuwelijk is riskant voor alle partijen.
Het Amerikaanse debat over het homohuwelijk drijft de Democraten in het nauw, maar lijkt president Bush van een deel van zijn kiezers te vervreemden.

Dijk, Harmen van, Een onschuldig sprookje over een prins en een prins die van elkaar houden;  Trouw 5 april 2004 
Over
Koning en Koning, door Stern Nijland en Linda de Haan

Een rel in de VS rond een Nederlands kinderboek. De makers, Stern Nijland en Linda de Haan, werden de afgelopen week platgebeld door Amerikaanse radiostations, CNN en natuurlijk de Nederlandse media. 
'Koning en Koning', heet hun boek -'King and King' in het Engels. Het verhaal gaat over een prins die van zijn moeder, de koningin, maar eens moet trouwen. Talloze prinsessen maken hun opwachting, maar de prins vindt ze geen van allen leuk. Tot prinses Madelief verschijnt. De prins is op slag verliefd. Op haar broer.

Galan, Menno de, We trappen er niet meer in; De gevolgen van de opstand der burgers in Amerika; NRC 18 juni 2004

Amerika is in dertig jaar van koers veranderd.
De trek naar suburbia, de media-explosie en de nieuwe rijkdom hebben de meest democratische natie ter wereld ingrijpend van aanzien veranderd, en niet alleen ten goede. George Bush als culminatie van een tijdperk.

Havenaar, Ronald, Een wereldrijk van wil en ondank; Hoe en waarom het Amerikaanse imperialisme op zijn grenzen stuit; NRC 9 juli 2004

Hegemonie is de beste manier om veiligheid te scheppen. 
Die strategie heeft in Amerika een nieuwe impuls gekregen na 11 september 2001. 
Maar is de 'hypermacht' ook een wereldrijk?

Hof VS buigt zich over de doodstraf - Voor minderjarige daders; NRC 27 januari 2004

Het Amerikaanse Hooggerechtshof gaat bekijken of het in strijd is met de grondwet om ter dood veroordeelden die hun misdaad als minderjarigen begingen, te executeren. [...]
De VS zijn het enige land dat executie van minderjarigen toestaat, en het enige land dat de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind, waarin de doodstraf voor minderjarigen verbiedt, niet heeft ondertekend.

Hoogstraten, Diederik van, Amerika zoekt mee; De Volkskrant 28 mei 2004

In Nederland en Duitsland openden honderden politiemensen de jacht op de ontvoerder van Wei Wei Hu. In de VS gebeurt dit met de hulp van miljoenen burgers. Wat kan er mis zijn met de bescherming en opsporing van kinderen?

Hove, Johan ten, Amerika kan veel leren van Europa; Trouw 28 februari 2004,
over:
Charles A. Kupchan: Het einde van het Amerikaanse tijdperk. 

Het duurt niet lang meer of Amerika zal moeten erkennen dat het niet meer oppermachtig is. Amerika kan kiezen: wil het zichzelf en de wereld beschermen tegen nieuwe, allesverslindende conflicten in een multipolaire wereld, of wil het de opkomst van nieuwe, concurrerende machtscentra zo vreedzaam mogelijk laten verlopen? Kijk naar de geschiedenis en leer ervan, zegt Charles Kupchan, professor in de internationale betrekkingen in Georgetown.

Ignatius, David, VS praten folteren juridisch goed; NRC 17 juni 2004

Na 11 september 2001 heeft de regering Bush uit angst voor een meedogenloze vijand gekozen voor de alles-mag-logica van de totale oorlog, meent David Ignatius.

Jong, Sjoerd de, Bush doet goed op een verkeerde manier; De Amerikaanse buitenlandexpert Walter Russell Mead over Irak, Europa en de nieuwe tijd; NRC 26 juni 2004
Over:
Walter Russell Mead: Amerika en de wereld. De Amerikaanse buitenlandse politiek in een wereld vol bedreigingen, Het Spectrum.

De Amerikaanse omverwerping van Saddam Hussein was volkomen gerechtvaardigd, vindt de Amerikaanse buitenland-expert Walter Russell, want 'we zijn er nu beter aan toe'. Het nieuwe Amerikaanse buitenlandbeleid is bovendien in overeenstemming met een nieuw soort kapitalisme dat de wereld overspoelt. 'De Europese leftists zitten aan de verkeerde kant van de geschiedenis.'

Kluveld, Amanda, Christelijk geweld tegen vrouwen; NRC 27 februari 2004

Bush besteedde zijn eerste officiële werkdag in 2001 aan het herinvoeren van de Mexico City Policy. Aan USAID  [United States Agency for International Development] schreef hij dat hij van mening was dat geld van Amerikaanse belastingbetalers niet mocht worden gebruikt voor abortussen waar dan ook ter wereld. 

Knapen, Ben, In het spookhuis Amerika; Samuel Huntingtons angst voor de ontbinding van de verenigde Staten; NRC 14 mei 2004
Over
Samuel P. Huntington: Who are we? The Cultural Core of American National Identity. 
De Nederlandse vertaling: Wie zijn wij? 

Deze week verscheen het nieuwe boek van de politicoloog Samuel Huntington, die tien jaar geleden opzien baarde met 'Clash of Civilizations'. Hij maakt zich zorgen over de Amerikaanse identiteit. Multiculturalisme en Spaanstalige immigranten dreigen de natie regelrecht op te blazen, maar zijn zijn aanbevelingen niet erg defensief?    

Kools, Frank, De nodeloze doden van Limestone; Trouw 19 januari 2004

De Amerikaanse staat Alabama heeft een recordaantal gevangenen. En zet al zijn gedetineerden met hiv of aids bijeen in één gevangenis: Limestone. De zorg die zij daar krijgen is minimaal. Limestone tekent het failliet van het Amerikaanse gevangenissysteem, zeggen mensenrechtenorganisaties

Kools, Frank, Het homogeluk zal Amerika doen smelten; Trouw 15 maart 2004

Conservatief Amerika trekt alles uit de kast om het homohuwelijk uit te bannen. Dat zal her en der lukken, maar eigenlijk is het te laat: Amerika wil de keurige, gelukkige homostellen de zegeningen van het huwelijk niet onthouden.

Lubbers haalt uit naar Amerika; De Stentor 3 mei 2003

De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN, Ruud Lubbers, is boos op de regering-Bush. De baas van de vluchtelingenorganisatie Unhcr noemt de wijze waarop de VS sinds de aanslagen van 200l omgaan met asielzoekers en moslims 'verschrikkelijk' en 'vernederend'. 

Opinieonderzoek: vertrouwen in VS neemt verder af; NRC 17 maart 2004

De VS opereren eenzijdig, zijn onbetrouwbaar en oneerlijk. Dat is de mening van veel Europeanen en de bevolking van vier islamitische landen volgens een nieuw onderzoek van het onafhankelijke Amerikaanse opiniebureau Pew Research Center.

Rivers Pitt, William, De VS zijn geworden wat zij verachten; Amerikanen staan op hetzelfde morele niveau als de Slager van Bagdad; NRC 10 mei 2004

[... D]e week die nu achter ons ligt is zo vreselijk, zo afschuwelijk, zo hartverscheurend, dat de diepste morele grondslag van alles wat wij voor goed en nobel houden - de diepste morele basis van de Verenigde Staten van Amerika - op grove wijze aan stukken is gereten.

Sardar, Ziauddin, God save America! Trouw, 16 oktober 2004

Amerika maakt zulke sterke haatgevoelens los omdat het de plaats van God heeft ingenomen, meent de Engels-Pakistaanse schrijver en journalist Ziauddin Sardar. 'Het wekt dan ook geen verbazing dat vooral de afgelopen jaren die haatgevoelens zich als een lopend vuurtje over de wereld hebben verspreid.'

Trouw, 16 oktober 2004 geeft op de pagina's 39 t/m 41 een overzicht van lezenswaardige boeken over het huidige Amerika. 

Vries, Bas de, Democratie in Irak kost één generatie; Trouw 25 juni 2003

De Verenigde Staten en Groot-Brittannië zijn veel te optimistisch over de wederopbouw van het na-oorlogse Irak. Dat zegt de Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber. Hij is naar Europa gereisd om zijn zorgen onder de aandacht te brengen van met name premier Blair. 
,,Bush denkt dat hij de zaken even kan regelen.''

 

  Start Omhoog