[Terug naar het essay]  

Citaten uit

Pama, Gretha, 
‘We islamiseren alle minderheidsproblemen’; de boosaardigheid van de preken van de imams; NRC, 2002-juni-23 

De preek bevat de klassieke 'vooroordelen' die sommige Marokkaanse imams hanteren. Deze imams hebben vaak geen enkel persoonlijk contact met joden noch christenen. [...]

"Het aanroepen van een god om de vijand te bestrijden is een gedachte die in meer godsdiensten leeft, het is ritueel en past in een genre." [...]

Een paar jaar geleden nam een van zijn studenten in Marokkaanse moskeeën in leiden en Amsterdam preken op de band op. Wessels: "Het beeld dat eruit oprees was: het is van hetzelfde laken een pak als in onze kerken." [...]

In de teksten voor preken, gebeden en liederen is het ook van belang wie het woord voert. Wessels: "Dat is altijd de machteloze. het is nooit de heerser, die spreekt." [...] De retoriek in de islamitische, de joodse en de christelijke traditie is in dit opzicht vergelijkbaar. "Het is de taal van het onderdrukte volk. Je moet dat niet opvatten als een oproep tot geweld." [...]

“Sinds 11 september islamiseren wij al onze problemen met buitenlanders”, is zijn [Anton Wessels, islamoloog en protestants-christelijk predikant] idee. “De politie heeft meer problemen met jonge Antillianen dan met Marokkanen. Die Antillianen zijn bijna allemaal katholiek. Toch zeggen wij niet: dat rooms-katholocisme is een geloof van niks. Natuurlijk niet. Want dat heeft er niks mee te maken.” [...]

Wessels noemt het “erg ongenuanceerd” om te stellen dat de islam een achterlijke cultuur is. “Of dat die cultuur achterloopt. Natuurlijk lopen er mensen achter. Maar achterlopen is niet aan een godsdienst gebonden.”   [...]

Wessels denkt dat de vooroordelen voorlopig niet verdwijnen. "Wat je ook zegt, de vooroordelen zijn sterker. Het enige dat zou helpen is contact met moslims."

[Terug naar het essay]