[Terug naar het essay]

Citaten uit

Sikkes, Robert, 
Islamofobie past niet bij de grondwet, 
dVk, 2002-dec-24  

De VVD wil onderzoeken welke grondwettelijke mogelijkheden er zijn om de groei van islamitische scholen af te remmen. Het is verbijsterend dat de VV D zich laat meeslepen in de anti-islamitische tijdgeest en haar liberale gedachtegoed voor stemwinst verkwanselt.

De vrijheid van onderwijs is, anders dan vaak gedacht, geen confessioneel gedachtegoed, maar in 1848 door Thorbecke in de wet verankerd. In de grondwet werd destijds opgenomen 'het regt der ouders om naar hunne begrippen de opvoeding hunner kinderen te regelen'.

In het verkiezingsprogramma vorig jaar januari hield de VVD de liberale gedachte hoog. Het rept van ‘ruimte voor het individu’, van individuele keuzevrijheid en eigen verantwoordelijkheid. De VV D wilde ooit de normen voor het oprichten van scholen verlagen, om de keuzemogelijkheid van ouders juist te vergroten. Het is wonderlijk dat partij nu ‘de mogelijkheden onderzoekt om de groei van islamitische scholen af te remmen.’ Het is ook een breuk met het gedrag van veel VVD-bestuurders op lokaal niveau. Toen de eerste islamitische scholen verrezen, verzetten PvdA-wethouders zich met hand en tand tegen de nieuwe zuil. De sociaal-democraten mochten vroeger de schoolstrijd hebben verloren, waardoor de christelijke en katholieke kindertjes de vreugde van de ongedeelde openbare school moesten missen, dat mocht niet gebeuren met het islamitische arbeiderskind. De veelkleurige openbare school stond open voor alle gezindten, juist ook voor moslims. […]

 Wie al het materiaal over islamitische scholen naast elkaar legt, moet constateren dat een flinke groep moslim-ouders poogt voor hun kinderen het allerbeste onderwijs tot stand te brengen. Een liberale partij die handelt in de geest van Thorbecke zou ze moeten steunen, beseffend dat het waarmaken van de vrijheid van onderwijs met vallen en opstaan gebeurt.

Dat vallen en opstaan is waar: veel islamitische scholen hebben interne conflicten. Een meerderheid van de islamitische ouders voelt er nog niets voor hun kinderen naar scholen van de eigen zuil te sturen. Groeit de zuil door, dan ontstaan ongetwijfeld verlichte en fundamentalistische scholen, precies als in de protestants-christelijke zuil is gebeurd.

De islamofobie in de politiek neemt ontzagwekkende vormen aan. De CDA-fractie stemt in met controle van de godsdienstlessen. Het is afwachten welke partij in de slag om de kiezersgunst gaat roepen dat alle islamitische scholen beter gesloten kunnen worden. Met onze christelijk-liberale grondwet en de waarden die daar uit voortvloeien, heeft dat allemaal niet zo veel meer te maken.

[Terug naar het essay]