[Terug naar het essay] 

Citaten uit

Levie, David, 
'Islam voor veel jongeren protest-ideologie'; 
WD, 2003-jan-11 

Angst voor de islam is volgens Oskar Verkaaik ongegrond. Terwijl Amerika 11 september heeft aangegrepen om het internationale terrorisme te bestrijden, leggen Nederlandse politici, nu de verkiezingen naderen, de nadruk op de islam. 
Oud-Apeldoorner Oskar Verkaik verbleef als antropoloog langere tijd in Pakistan. [...]

Dat armoede en terrorisme hand in hand gaan wenst Verkaik te bestrijden. "mensen met radicale ideeŽn en daden komen meestal uit de middenklasse. Kijk maar naar degenen die in New York door de Twin Towers zijn gevlogen. het zijn in ieder geval niet de allerarmsten, want die zijn alleen bezig met overleven. Terroristen hebben meer gemeen met normale mensen dan wel wordt gedacht. Ze hebben een sterk verlangen hogerop te komen. Mensen die zich bovendien om wat voor reden dan ook geÔsoleerd voelen."

" [... E]en bizar debat [in Nederland]. [...] Als je moslims in de gordijnen wenst te jagen moet je van ze eisen om afstand van de islam te nemen. Ik vind zo'n eis een mes in de rug van liberale moslims die zich distantiŽren van geweld en terrorisme." [...]

"Wel kan ik zeggen dat de islam voor veel jonge mensen een protest-ideologie is geworden." [...]

"Voor mij is het duidelijk dat autochtone Nederlanders merkwaardige ideeŽn over de islam hebben. Niet alleen uit onwetendheid, maar ook uit onwil."

 

[Terug naar het essay]