[Terug naar het essay] 

Citaten uit

Olgun, Ahmet, 
De imam is al gecultiveerd; 
NRC, 2003-jan-08 

Ze moesten goed inburgeren, anders zou minister Nawijn ze het land uitzetten. Drie maanden gingen imams op cursus.

De imams zijn op de laatste dag van hun inburgering niet onder de indruk van de spierballentaal van de minister. [...] "We worden neergezet als barbaren die niet thuishoren in een moderne samenleving'', zegt imam Ali Erhun (35), die voor zijn komst naar Haarlem in Turkije theologie studeerde en daarna jarenlang werkte als moefti, de hoogste islamitische geestelijke in een district. De uitspraken van de minister acht hij meer bestemd voor de Nederlandse kiezer.

Erhun en andere Turkse imams hebben voor hun uitzending naar verschillende landen in Europa een strenge selectieprocedure doorstaan. Diyanet, het Turkse directoraat-generaal van Godsdienstzaken, heeft ze geselecteerd op hun theologische kennis, representativiteit en 'wereldse kijk op de samenleving'.

,,De samenstellers denken kennelijk dat alle imams achterlijke barbaren zijn die niets weten. Mijn cursisten zijn allemaal beschaafde academici.'' Üstüner heeft hun normen en waarden dan ook niet hoeven bij te schaven, als hij dat al zou willen. ,,Deze imams kennen geen taboes, alles is bespreekbaar voor ze.''

Imams Erhun en Kaygisiz zeggen onaangenaam verrast te zijn geweest toen ze erachter kwamen dat onderwerpen als de positie van de vrouw en homoseksualiteit actueel zijn in Nederland. ,,We hebben ons niet te bemoeien met individuele keuzes die mensen in hun leven maken'', zegt Erhun. Daarom willen ze ook niet nader ingaan op deze onderwerpen. Erhun ontkent dat hij en zijn collega's de soepele integratie van moslims in de weg zouden staan. ,,We vertellen de moskeegangers juist dat ze moeten integreren, actief moeten deelnemen aan de samenleving waarin ze leven. Integratie is onontbeerlijk voor de harmonie.''

[Terug naar het essay]