Citaten uit

Jongerius, Stephan & Leber, Hans, Jonge moslims in Nederland vaker extreem
WD, 2001-nov-03

Steeds meer jongeren, vooral in Nederland geboren Marokkanen, worden aangetrokken tot een fundamentalistische levensstijl. Is het zoeken naar een identiteit of het begin van religieus fanatisme? [...]

Kent het christendom kleine gemeenschappen die kinderen niet inenten tegen ernstige ziektes om zo Gods wil niet te doorkruisen, binnen de islamitische wereld trachten enkelen te leven volgens de voorschriften van de Koran. Daaronder bevinden zich de laatste jaren steeds meer jongeren. Tasneem Sadiq, voorzitter van de islamitische jongerenorganisatie, maakt zich daar zorgen over. "Want jongeren die in een hard, gewelddadig milieu opgroeien, gebruiken de Koran om er verkeerde dingen mee te doen. In de probleemwijken gebeurt dat steeds meer." [...]
"Ze praten agressief over het Westen, willen zich tegen de maatschappij afzetten. Je krijgt geen contact met ze." [...]

Volgens Sadiq onderzoeken steeds meer moslimjongeren het fundamentalisme. "Zij proberen hun weg te zoeken als mislom en gaan daarin heel ver. Nog een fase verder is er blind fanatisme, dat ze niets anders meer weten en nastreven dan de harde, misschien wel extremistische lijn. We moeten deze jongeren bereiken vˇˇr die fase. Anders wordt het gevaarlijk. het is mode, een trend. Een uitvlucht uit de wereld waar ze vaak geen werk, school of andere zinvolle tijdsvulling hebben." [...]

Co÷rdinator Yassin Hartog van Islam & Burgerschap kent de fascinatie van jongeren voor een fundamenteel islamitisch bestaan. "Ik kom bij hoge uitzondering jongeren tegen met zo'n fund-houding." [...]

De Tilburgse hoogleraar in de interculturele communicatie Wasif Shahid vindt dat het islamitisch volksdeel op geen enkele wijze een gevaar voor de Nederlandse samenleving vormt. "Hij is voor honderd procent loyaal. Het wel en wee van Nederland is ook het hunne. [...] Dat neemt niet weg dat er enkelingen onder de moslims zijn die aanslagen kunnen plegen of geweld kunnen gebruiken. Maar dat geldt ook voor de autochtone niet-moslims."