[Terug naar het Essay]  

Citaten uit

Ellian, Afshin, 
Overheid moet imams uitzetten; Politieke islam is strijdig met nationale veiligheid; 
VN,
2002-juni-29

Nederland lijkt wel bang voor heilige boeken. Maar waarom? De koran is ondergeschikt aan de grondwet, de heiligste tekst van Nederland. Dat de overheid niets onderneemt tegen politieke imams, heeft alleen met lafheid te maken. 

'Zij zouden graag willen dat jullie ongelovig werden, zoals zij dat zijn; dan zouden jullie gelijk zijn. Neemt van hen dus niemand als medestander (vriend -AE) zolang zij niet uitwijken op Allahs weg. Als zij zich afkeren, grijpt hen dan en doodt hen waar jullie hen vinden. Neemt van hen niemand als medestander of als helper,' 
aldus de koran. 

De koran trekt, in tegenstelling tot Mohammeds daden en woorden in Mekka, een duidelijke grens tussen vriend (gelovigen) en vijand (ongelovigen), tussen moslim en niet-moslims. Alleen moslims zijn burgers; alle andere mensen zijn beschermelingen die in ruil voor belasting en totale onderwerping mogen leven. 

De koran is, ten dele, ongetwijfeld een mystiek-poŽtische bron van schoonheid. Maar de politieke islam is allesbehalve mystiek; de koran geeft concrete bevoegdheden met betrekking tot geweldgebruik bij de inrichting en het beheer van de publieke ruimte. De islam kent dan ook geen scheiding tussen religie en politiek.

De moskee hanteert wereldwijd de koran als gids voor het publieke en private handelen. De koran omvat immers publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bepalingen: het boek doet uitspraken over onder andere strafrecht, familierecht en erfrecht. Deze godsdienstige gids is niet gefundeerd op gelijkheid en vrijheid, maar claimt wel de absolute waarheid in pacht te hebben over de publieke ruimte. Daartegenover is de grondwet van een burgerlijke maatschappij wel gefundeerd op vrijheid en gelijkheid, en heeft ze geen absolute claim op de waarheid. De liberale grondwet, met daarin de klassieke grondrechten, schept de voorwaarden waaronder de burgers vreedzaam tot vele waarheden kunnen komen; in de burgerlijke maatschappij is altijd sprake van concurrentie bij het zoeken naar en vinden van waarheden.

De liberale grondrechten zijn de conditio sine qua non voor deze zoektocht: de religieuze waarheid wordt er mede mogelijk gemaakt door de godsdienstvrijheid die filosofen of literatoren kunnen betwisten op basis van hun vrijheid van meningsuiting. Deze pluriforme, liberale waarheidsvisie is niet in overeenstemming te brengen met de koran en de politieke islam. [...]

De koran, de bijbel, Odyssee -- het zijn gewoon boeken, geen rechtsbronnen. [...]

Bovendien kan de politieke islam bij gebrekkige integratie, economische achterstand en raciale of etnische spanningen, de vrede in gevaar brengen. Dan lijken Rotterdam en Den Haag op achtergestelde gebieden als Zuid-Libanon en de Gaza-strook, waar imams en ideologen van de politieke islam grip kunnen krijgen op wanhopige mensen. [...]

De grondwet is de heilige tekst van Nederland. Alle andere heilige boeken hebben hun bestaansrecht in Nederland te danken aan de genade van de grondwet. [...]

 [Terug naar het Essay]