[Terug naar het essay] 

Overige bronnen en citaten - Doen

2002-juli 
Groot Wassing, Rutger & Kleijberg, HelŤne, ĎFundamentalisme bestrijdení, GroenLinks Magazine

GroenLinks-lid Zeki Arslan heeft scherpe kritiek op links Nederland. Dat moddert maar aan met het minderhedenvraagstuk. Linkse partijen moeten kiezen en in de aanval gaan tegen fundamentalistische ideeŽn.    

2002-okt 
Kleijburg, HelŤne, Ongemak over cultuurverschillen; GroenLinks Magazine

Maak duidelijk dat het er niet om gaat wat wij vinden van de islam, maar hoe we  kunnen omgaan met cultuurverschillen. [...] Het beeld dat allochtonen en autochtonen geheel gescheiden van elkaar leven moet worden bijgesteld; bevolkingsgroepen gaan steeds meer met elkaar om. De spanningen liggen op een ander vlak: op dat van de culturele verschillen. Daarover bestaat groot ongemak. [...]

Als ontspoorde Marokkaanse jongens allochtonen lastig vallen, gaat het niet om een cultureel conflict. Die Marokkanen gaan recht in tegen de opvattingen van hun ouders. Het zijn geen brave moslims. [...]

Miek de Jongh, fractievoorzitter van GroenLinks in Wijk bij Duurstede:
"In de jaren dat ik wethouder was ging ik altijd de boer op. Wij probeerden de sociale structuur van een wijk overeind te houden. Bijvoorbeeld door vrijwilligersorganisatie en verenigingen te steunen. 
In een wijk was onvrede over het gedrag van jongeren. We zijn met iedereen die we maar konden verzinnen aan tafel gaan zitten: wijkbewoners, brandweer, wijkagent, jongeren. Het probleem is opgelost - heel simpel - door een hangplek te verplaatsen. Het neveneffect was dat die jongeren met bewoners in gesprek kwamen. Toen bleken die jongeren ineens heel gewone jongeren." 

[Terug naar het essay] 

2002-nov-23 
Ramdas, Anil, Bombardeer de moslims met spullen en ideeŽn; islamitische landen moeten deel hebben aan globalisering.; NRC

[Ö] Er is geen alternatief voor de globalisering. Wij zijn het aan onze eigen waarden en beschaving verplicht om de moslims er deel van te laten worden.    

2002-nov-23 
Emmer, Piet, Migrant is welkom, als hij maar presteert; NRC

Ons ongelukkige migratieverleden heeft een bizarre situatie doen ontstaan. We hebben talloze vacatures bij de schoonmaakbedrijven, in de tuin- en glasbouw, de vleesverwerkende industrie en - een groeisector - de bekabelingsbedrijven en er staan duizenden migranten in de startblokken om die vacatures te vervullen. Onze huidige wetgeving verhindert echter dat vraag en aanbod bij elkaar komen. Voor de koop en verkoop van drugs is daar wat voor te zeggen, maar voor ons en voor de arbeidsmigranten van buiten de EU is de huidige patstelling schadelijk en - denk aan onze zieken- en bejaardenhuizen - zelfs ronduit onverantwoord. Het is een misvatting te veronderstellen dat de toelating van arbeidsmigranten de kansen van onze eigen werkzoekenden zou verkleinen en de lonen zou drukken. Daarvoor zijn de schotten tussen de verschillende sectoren van de arbeidsmarkt veel te hoog. 

2002-nov-30 
Etty, Elsbeth, Binladenteef; NRC

Leefbaar Rotterdam wil de bouw van enkele moskeeŽn verhinderen omdat ze, door omvang, uitstraling en bouwstijl, te zeer met de omgeving zouden detoneren. Wie gelooft dat hier werkelijk stedenbouwkundige of esthetische argumenten van belang zijn?

Als de moslims zich in hun geloofsuitoefening belemmerd voelen,of om hun geloof ongegeneerd worden beledigd, vernederd en uitgescholden voor volgelingen van Bin Laden, ligt het onheil op de loer. Het kan alleen maar leiden tot toenemend isolement en tot politisering en radicalisering. De islam in Nederland neemt dan de vorm aan van een conglomeraat van naar binnen gekeerde, van de samenleving afgewende gemeenschappen waarin anti-emancipatoire tendensen en de afwijzing van integratie de overhand krijgen. Verscherping van de tegenstellingen - sinterklaas versus suikerfeest! - werkt radicalisering en het ontstaan van een politieke islam in de hand.

2002-nov-30 
Gollinn, Rob, Couscous met frieten verlamt Vlamingen; Politiek in BelgiŽ zoekt naar oorzaken van falen integratie; dVk

[...] Niet overal in Vlaanderen zou het kommer en kwel zijn. De stad Mechelen wordt tegenwoordig nogal eens opgevoerd als model voor het tot elkaar brengen van bevolkingsgroepen, terwijl de ingrediŽnten voor een grimmiger relatie net als in Antwerpen voorradig zijn: een relatief grote Marokkaanse gemeenschap en een forse aanhang van het Vlaams Blok. [...]

De politie krijgt een kordate houding voorgeschreven. het rechercheteam is in omvang verveelvoudigd. Overlast in wijken wordt bestreden. Migranten worden er zelf bij betrokken. Jonge allochtonen houden in de zomermaanden toezicht op speelpleinen. Het fenomeen buurtvaders is uit Amsterdam-West geÔmporteerd. Maar ook de gemeente neemt verplichtingen op zich. Beveiligingsfirma's zien erop toe dat cafťs geen allochtonen weren. Scholen die migranten weigeren in te schrijven worden teruggefloten. Werkloze allochtonen krijgen binnenkort een half jaar een aanstelling bij stadsdiensten, waarna een betrekking in het bedrijfsleven wacht. 

[Terug naar het essay] 

2002-dec-07
Marlet, George, Integratie - Harde kern van ťťn Marokkaan; Trouw 

Met afgunst kijken andere steden naar het succesvolle Marokkanenbeleid in Enschede. Een oproer zoals in Antwerpen is al helemaal ver weg. [...] In Enschede is de criminaliteit onder Marokkaanse jongens tot bijna dorpse proporties teruggedrongen.

Meer citaten uit dit artikel 

2002-dec-09 
Jeugd probleemwijk wil respect; Landelijke bewonersorganisatie worstelt met imago; WD

Jongeren in wijken met een slechte naam zijn het zat dat ze altijd worden bestempeld als crimineel. In een poging af te rekenen met dat imago hebben ze zich verenigd in een landelijke bewonersorganisatie [...]

2003-jan-04
Janssen, Mirjam, Zelfrelativering; NRC

De Turkse en Marokkaanse moslims lijken nog steeds een sociale vorm van geloven te verkiezen. Geloven doe je met elkaar en het geloof is geen onderwerp om te relativeren. Dat verschil in benadering heeft mede hun integratie belemmerd. Maar de oplossing is niet moslims tot een andere houding ten aanzien van hun geloof te dwingen. De overheid hoort zich immers niet te bemoeien met de manier waarop iemand troost zoekt. De staat kan beter zorgen dat geloof en rationaliteit ook voor moslims naast elkaar kunnen bestaan. Dat betekent vooral: respect afdwingen voor onze westerse wetenschappelijke traditie. En niet hen van ons vervreemden door hun geloof belachelijk te maken. 

2003-jan-17
Velde, Koert van der, Islamitische waarden - 'Moslima op straat past schaamte'; Trouw

Volgens deskundigen gijzelt een diep schaamtegevoel de barmhartigheid van Nederlandse moslims. [...]

'Dialoog' is een doorslaand succes. Een man uit IJmond vertelt over de avonden waarop Turkse moslims waren uitgenodigd. [...] Een Zaanse christen: ,,Bij ons is er al een groot saamhorigheidsgevoel. We hebben het al over 'onze imam'.'' [...]

Spreker ÷mŁr Tas van de organisatie Islam en Dialoog begrijpt wel waarom moskeeŽn nog nauwelijks hulpverleningsprojecten hebben om geloofsgenoten te helpen.

Meer citaten uit dit artikel

2003-jan-22
Thewissen, Pascale, Allochtone voetballer wordt hulpverlener; WD

Alle allochtone zaalvoetballers in de Antwerpse probleemwijk Borgerhout krijgen van de overheid een 'profcontract'. In ruil voor een jaarsalaris [...] moeten ze ook geregeld op straat een balletje trappen met de jeugd. Zo moet de overlast van Marokkaanse hangjongeren worden tegengegaan. 

Met dit initiatief hoopt de Vlaamse overheid de criminaliteit en de onveiligheid in Borgerhout terug te dringen. [...] De buurt staat bekend als een kruidvat waar aanhangers van het extreem-rechtse Vlaams Blok en de radicale moslims van de Arabisch-Europese Liga van Abou Jahjah tegenover elkaar staan.

Vooral de jeugd zorgt voor problemen. Veertig procent van de allochtone jongeren is werkloos. [...] het is [..] de bedoeling dat ze [= de voetballers] de straat op gaan om een balletje te trappen met de rondhangende jeugd en hen de weg wijzen naar de sportschool of het buurtcentrum.

[Terug naar het essay] 

2003-jan-23
R.T., Groetzone; Column Andere koek, Stadspost Deventer

[...] Na een klein kwartiertje babbelen vervolgden we onze weg. Een leuk gesprekje met een volslagen vreemde. [...]
Vorige week lanceerde GroenLinks in Deventer een plan om in Deventer groetzones in te stellen. Speciale plaatsen in Deventer, herkenbaar aan borden waarop staat dat groeten mag op deze plek. In eerste instantie moest ik lachen om deze softe poging, maar hoe langer ik erover nadenk, des te beter vind ik het idee. Al ga ik wel een stapje verder dan de Deventer afdeling van GroenLinks. Ik stel dan voor om Deventer te verklaren tot dť groetzone van Nederland. [...]
Sorry dat ik doorsla. Want ik weet net als iedereen dat het groeten van vreemden een zeldzaam gebaar zal blijven. Ondanks alle borden. Maar niet geschoten is altijd mis!

2003-feb-11 
Rolmodel om jonge moslim af te houden van jihad; Het Parool 

 Het ROC Amsterdam, de grootste onderwijsinstelling in de stad, wil nog dit schooljaar 'sociale begeleiders' in de klas introduceren. Deze zouden de dreigende radicalisering van islamitische leerlingen moeten tegengaan. 
''Ik denk aan types als de Marokkaanse buurtvaders of aan jongens die een hbo-opleiding hebben afgerond,'' 

[Terug naar het essay]