[Terug naar het essay] 

Citaten uit

Vervoort, Hans & Kleijwegt, Margalith, 
Bang voor elkaar; VN’s enquete onder Nederlandse en allochtone jongeren; 
VN , 2002-juli-06 

http://www.teamvier.nl/

“Een belangrijke – en zorgelijke – uitkomst van de enquęte is dat het onbegrip tussen Nederlanders en moslims de laatste negen maanden behoorlijk is gegroeid. […] Scheldpartijden en toenemende discriminatie worden het vaakst genoemd. […] In zo’n situatie van wederzijds wantrouwen […] is het bijna onvermijdelijk dat de overheersende cultuur zijn spierballen laat zien, waardoor de minderheid in zijn schulp kruipt. Een gevaarlijke situatie, [….] een bron van radikalisering.”

“Bijna de helft van de Nederlandse ondervraagden eist totale anapassing van hun moslimlandgenoten. Dit komt neeer op een afwijzing van de multi-culturele samenleving. En dan hebben we een probleem. Want de assimilatie die de Nederlanders wensen is voor de overgrote meerderheid van de jonge allochtonen onbespreekbaar.”

“Nederlanders hebben vooral een negatieve houding tegenover moslims omdat ze bang zijn voor een toename van fundamentalisten onder jonge gelovigen. Bij de jongeren die wij enquęteerden, is de fundamentalistische groep (nog?) heel klein. Wel is voor de jongeren uit ons onderzoek de islam hun richtsnoer, hun houvast. […] Voor een derde van de Markokkanen en een vijfde van de Turken bepaalt het geloof alles wat ze doen.”

Mee eens? “Nederlanders van Marokkaanse en Turkse afkomst moeten zich helemaal aanpassen aan de Nederlandse manier van leven.”

Marokkanen: 4%

Turken: 6%

Nederlanders: 42%.

“Twintig procent van de Turkse en Marokkaanse jongeren vindt dat allochtonen zich absoluut niet moeten aanpassen, maar hun eigen cultuur helemaal moeten vasthouden.”

“Kijken we naar alle antwoorden op vragen over geweld en fundamentalisme samen, dan kunnen we concluderen dat acht tot veertien procent van de Marokkaanse jongeren en drie tot zeven procent van de Turken opvattingen heeft die extremistisch genoemd kunnen worden. Kleine minderheden, maar mogelijk wel gevaarlijk.”  

[Terug naar het essay]