[Terug naar het essay] 

Citaten uit

Jansen, Hans, 
De macht van de baarden; Imams zijn meer dan eenvoudige voorgangers; 
VN, 2002-juli-06 

Imams hebben formeel minder status dan priesters in de katholieke kerk. Maar het zijn ook weer niet de eenvoudige voorgangers in het gebed die de moslims ervan maken. Radicale imams in Nederlandse moskeeŽn hebben dan ook wel degelijk impact. [...]

In moslimlanden worden de imams kort gehouden door de regering. De meeste imams in de islamitische wereld collaboreren met hun regering, in het belang van de openbare orde en rust in het land. Radicale imams die zich in hun preken tegen de regering of het regeringsbeleid keren, worden weggewerkt. Dat gaat niet altijd zachtzinnig of geweldloos. [...] het is dan ook niet toevallig dat de radicale imams in Nederland uit de Arabische wereld afkomstig zijn - zij ontvluchten hun eigen land.

Turkse imams  zijn doorgaans minder radicaal, of laten het minder merken. Zij worden in Nederland kort gehouden door een gespecialiseerde Turkse overheidsdienst, de Dyanet. De Dyanet gaat uit van een scheiding tussen politiek en godsdienst. [...]

In de harde strijd tegen de fundamentalistische oppositie hebben de Arabische regeringen de imams gewoon nodig. Dat geeft de imams een machtspositie. Die macht gebruiken ze om te verkondigen wat God huns inziens met de mens voor heeft.
Ook de radicale imams van Nederland doen dit. Zij verkondigen een politiek standpunt dat ze aankleden als een godsdienstig probleem. In hun ogen is het dat ook. [...] De enige ware prioriteit is de wet van God. [...]

[Terug naar het essay]