Start Omhoog

Enkele van de bronnen

Baar, Dirk-Jan van, De politieke correctheid voorbij
De multiculturele samenleving, de mensenrechten en het milieu waren de reddingsboeien van links, maar het grote publiek voelde zich de mond gesnoerd.
HP/De Tijd, 17 mei 2002

Beunders, Henri, Nieuwe Nostalgie
Ze vergissen zich, de politici die zeggen dat Pim Fortuyn is 'gemaakt' door de media. Er is veel meer aan de hand. Nederland vraagt om vooruitgang én herstel, en Fortuyn belooft het. Zijn toekomst: 'Internetten op een zonovergoten, rustig dorpsplein'.
NRC 23 maart 2002

Bommeljé, Bastiaan, Afscheid van een vadsige elite
De elites die zich nu belaagd voelen, hebben dat aan zichzelf te wijten. Zij hebben hun wereldbeeld, een mengsel van politieke progressiviteit en culturele correctheid, laten verworden tot een linkse 'lifestyle'.
NRC 25 mei 2002

Brink, Garbriël van der, Fortuyn gaf politiek terug aan de burger
Pim Fortuyn heeft aangetoond hoe de burger weer naar de landelijke politiek kan wordne getrokken. De politieke elite kan deze les maar beter ter harte nemen.
NRC 12 mei 2002

Chorus, Jutta, Ontembaar medium; het politieke bestaansrecht van Pim Fortuyn
Leefbaar Nederland koos Pim Fortuyn tot lijsttrekker om stemmen te trekken. De partijtop zou de scherpe kantjes wel afslijpen. Maar vorige week was het afgelopen. 'Pim opereerde op het kruispunt van verstand en emotie'.
NRC 16 februari 2002

Driel, Simone van, Fortuyns evenknie heet nu Erasmus
In een dag uitgegroeid tot bijna-heilige.
Wegener Dagbladen, 10 mei 2002

Ephimenco, Sylvain, De verworpenen van de 'multiculturele samenleving'
Trouw, 11 mei 2002

Etty, Elsbeth, De haatcultuur
NRC 26 mei 2002

Frentrop, Paul, De demonisering van Pim Fortuyn
De eerste aanslag op Fortuyn was karaktermoord. Die was al maanden gaande en werd met volle hevigheid ingezet, oen De Volkskrant op 9 februari een interview met Fortuyn publiceerde. De tweede aanslag was snel, gewelddadig en succesvol. De conclusie moet zijn: Het is Nederland gevaarlijk om te zeggen wat je denkt. Het is een grote schande dat spraakmakend Nederland daar op deze bloedige manier op gewezen moet worden.
Trouw, 11 mei 2002

Hartmans, Rob, Fortuynisme als rancuneleer
De Groene Amsterdammer 11 mei 2002

Hooven, Marcel ten, Meneer, knikt u maar
De schrijver Geert Mak ziet de opkomst en val van Pim Fortuyn als een eenmansrevolutie, onrijp en tot mislukken gedoemd. 'Ik houd mijn hart vast als een tweede figuur het potentieel dat Fortuyn heeft ontdekt opnieuw gaat organiseren. En dan op vakkundige wijze.
Trouw 1 juni 2002

IJzendoorn, Patrick van, De letter ruilen voor de geest
Dat de waarheid in de rechtszaal is verworden tot een fabel van metafysische proporties, bewijst de aanklacht tegen politici en journalisten wegens het aanzetten van [?tot?] haat tegen Pim Fortuyn. het gaat in het strafrecht niet meer om de waarheid, maar om scoren. Hoe af te rekenen met vertragende advocaten en straatvechtende aanklagers? Rechters moeten de regie weer in eigen handen nemen. Ook al is dat soms in strijd met de letterlijke wet.
Filosofie Magazine juni 2002

Kaaij, Meinder van der, Fortuyn, In slalom naar de Kamer;
Trouw, 15 maart 20002

Knegt, Monique de, Jonge kiezers dwepen met Fortuyn
Honderdduizenden jongeren mogen volgende week woensdag voor het eerst hun stem uitbrengen voor de landelijke verkiezingen. Rebel Pim Fortuyn leek favoriet. Voor- en tegenstanders jammeren nu om zijn dood. 'Voor het eerst in mijn leven volgde ik de politiek'
Wegener Dagbladen 11 mei 2002

Koning, Martijn de, Links én rechts pleegden kiezersbedrog
Wegener Dagbladen, Opinie, 31 mei 2002

Kuitenbrouwer, Demoniseren kun je leren
Sprong en Hammerstein  mogen blij zijn dat niemand Nina brink een haar gekrenkts heeft. tegen haar hebben zij zelf destijds nogal wat 'haat gezaaid'.
HP/De Tijd 7 juni 2002

Masselink, Hans. Wat Paars niet zag
De overheid en Paars hadden al vorig jaar mei bewijs in handen dat ze geen voeling meer hadden met de gewone burgerij. Ze hebben het [Motivaction onderzoek] naast zich neergelegd.
Trouw 25 mei 2002

Meeuws, Ton, Vertroeteld en getreiterd door de media
Wegener Dagbladen, Achtergrond, 10 mei 2002

Rivas, Titus, De moord op Pim Fortuyn: leidt links dierenrechtenactivisme tot terreur?
< http://www.animalfreedom.org/paginas/column/titusrivas5.html >

Schoonhoven, Gertjan van, 'Fortuyn? Fascist!'
De advocaten Sprong en Hammerstein beschuldigen politici en journalisten van het aanzetten tot haat. Hoewel zij in hun aangifte niet al te zorgvuldig met citaten omspringen, is de aanklacht niet zonder grond: Pim Fortuyn is op humorloze, eentonige wijze verketterd. De citaten over Fortuyn, compleet en correct.
Is hij gedemoniseerd door politiek en media? Jazeker, vooral door Melkert en Kok.
Elsevier 1 juni 2002

Sinnema, Pauline, Pleefiguur?
In de acht maanden dat Pim Fortuyn in het politieke strijdperk rondzwierde, werd hij hard aangepakt. Door politici, door commentatoren en door columnisten. Werd Fortuyn nu wel of niet gedemoniseerd?
HP/De Tijd 7 juni 2002

Stein, Yoram, Zondebok Fortuyn dempt het onbehagen - even
Trouw, 11 mei 2002

Toussaint, Paul Andersson & Lohuizen, Kadir van, Domweg gelukkig in de Pijp; de multiculturele samenleving bestaat niet
De Pijp is toch heel gezellig? Dat hoor je vaak, meestal van mensen die elders wonen. Vier jaar geleden verhuisde Paul Andersson Toussaint naar de Van Ostadestraat. De eerste kennismaking was hardhandig. Oude mensen en grote gezinnen vind je er niet meer. Wel veel nationaliteiten die totaal langs elkaar heen leven. Dat leidt tot wrijving. Maar niemand wil er weg.
NRC, M, 26 mei 2002

Veld, Roel van 't, Democratie? Een verdrietige bespiegeling over een belofte
Wegener Dagbladen, Opinie, 14 mei 2002

Wallaart, Tino & Zonneveld, Michiel, Weg met de vrijblijvendheid!
progressieven moeten niet wegblijven, maar stemmen.
Het is bon ton onder linkse intellectuelen om de zwevende kiezer uit te hangen. iedereen praat elkaar na dat er niets meer te kiezen valt. maar progressieven moeten stemmen tegen maatschappelijke uitsluiting en voor sociale rechtvaardigheid.
VN 11 mei 2002

Wegener Dagbladen, Justitie staakt onderzoek Fortuyn
25 mei 2002

Wegener Dagbladen, Advocaten volharden in 'haat=actie'
Zaak nu bij hof ingediend.
5 juni 2002

Zijderveld, Anton & Houkema, Tjalling, Er breken nieuwe ideologische tijden aan
Nu de politiek een gewoon vak is geworden en politici deze alledaagsheid onderstrepen door realpolitiek tot hoogste goed te verheffen, keren burgers zich gedesillusioneerd van 'Den haag' af. Wie loopt er warm voor volksvertegenwoordigers die dromen en visies hebben ingeruild voor een pragmatisch, principeloos neoliberalisme? Niemand. Het is daarom hoog tijd de oude ideologische kaarten te schudden.
VN 11 mei 2002

 

Start Omhoog