Start Omhoog

‘Samenleving negeert groepen’

Wegener Dagbladen 21-8-000

DEN HAAG (GPD) – Maatschappelijke en culturele uitsluiting vormt een bedreiging voor steeds meer groepen mensen in de samenleving. Dat proces kan ertoe leiden dat de gemeenschap uiteindelijk uit elkaar valt. Dat zegt de stichting Christelijk-Sociaal Congres in een vandaag gepresenteerd rapport.

De stichting beschrijft in ‘Getto’s en pleinen’, waarvan het eerste exemplaar werd overhandigd aan de Haagse burgemeester Deetman, een samenleving waarin de onderlinge verbanden steeds losser worden. In een cultuur van zelfredzaamheid en individualisme lijkt de vernieuwing van sociale verbanden een centrale opgave te worden. Dat vormt ook het thema van een studiebijeenkomst van veertig christelijke organisaties, later in de week in Doorn.

Samen willen zij een antwoord geven op de vraag hoe de samenleving er over twintig jaar uit moet zien. Als maatschappelijke betrokkenheid verdwijnt, dreigt de samenleving in getto’s uiteen te vallen, zegt CDA-senator Jos van Gennio, drijvende kracht achter de nieuwe stichting.

In een toelichting op het rapport constateert hij toenemende scheidslijnen als gevolg van etnische verschillen en bijvoorbeeld langdurige werkloosheid. Maar er zijn ook kloven tussen ‘zelfredzamen’ en ‘zorgafhankelijke’, soms tussen generaties en tussen stadsbewoners en het platteland.

,,Scheidslijnen en groepsvorming hoeven op zichzelf niet ernstig te zijn. Verschillen kunnen leiden tot culturele pluriformiteit en tot verrijking. Het wordt wel een probleem als er geen bindende waarden zijn, en als geen antwoord hebben op de onvermijdelijke consequenties daarvan, uitsluiting van minder weerbare groepen, en een gebrek aan betrokkenheid van het geheel".

Van Gennip verwacht dat de overheid de voorwaarden schept zodat er een vitale samenleving in stand blijft.

 

Start Omhoog